Kontakta oss: 073 – 419 81 10 - E-post: daniel.nordin@nin.nu
Näringslivsarkiv i Norrland

Styrelsen

Styrelsen består av åtta ledamöter med sex ersättare. Landstinget Västernorrland, Härnösands
kommun och Landsarkiven i Härnösand/Östersund utser varsin ledamot och ersättare. Övriga
ledamöter utses av årsstämman.

Nuvarande styrelse

Ordinarie ledamöter