Kontakta oss: 073 – 419 81 10 - E-post: daniel.nordin@nin.nu
Näringslivsarkiv i Norrland

Styrelsen

Styrelsen består av åtta ledamöter med sex ersättare. Landstinget Västernorrland, Härnösands
kommun och Landsarkiven i Härnösand/Östersund utser varsin ledamot och ersättare. Övriga
ledamöter utses av årsstämman.

Nuvarande styrelse

Ordinarie ledamöter

Kjell-Åke Hermansson

Ordförande

SCA

Per G Hånell

Vice ordf

egen företagare

Anneli Sundqvist

Förste amanuens på Oslo och Akershus Högskola

Hans Backlund

Länsförsäkringar Västernorrland

Bengt-Ove Högström

egen företagare

Kenneth Hänström

Riksarkivet-Landsarkivet i Härnösand

Bo-Anders Öberg

Härnösands kommun

Torgny Jarl

Landstinget VästernorrlandErsättare

Ingrid Flodin, Landstinget Västernorrland
Björn Thunberg, Härnösands kommun
Agneta Brink, Riksarkivet- Landsarkivet i Östersund
Stig-Erik Westling, egen företagare
Erik Nydahl, Mittuniversitet