Kontakta oss: 010-476 81 00 - E-post: daniel.nordin@nin.nu
Näringslivsarkiv i Norrland

Styrelsen

Styrelsen består av åtta ledamöter med sex ersättare. Landstinget Västernorrland, Härnösands
kommun och Landsarkiven i Härnösand/Östersund utser varsin ledamot och ersättare. Övriga
ledamöter utses av årsstämman.

Nuvarande styrelse

Ordinarie ledamöter

Kjell-Åke Hermansson

Ordförande

SCA

Per G Hånell

Vice ordf

egen företagare

Kenneth Hänström

Riksarkivet-Landsarkivet i Härnösand

Bo-Anders Öberg

Härnösands kommun

Mikael Westin

Landstinget Västernorrland

Hans Backlund

Länsförsäkringar Västernorrland

Anneli Sundqvist

Förste amanuens på Oslo och Akershus HögskolaErsättare

Ingrid Flodin, Landstinget Västernorrland
Björn Thunberg, Härnösands kommun
Agneta Brink, Riksarkivet- Landsarkivet i Östersund
Bengt-Ove Högström, egen företagare
Stig-Erik Westling, egen företagare
Erik Nydahl, Mittuniversitet