Kontakta oss: 073 – 419 81 10 - E-post: daniel.nordin@nin.nu
Näringslivsarkiv i Norrland

EnArk 2013-2015

Ett utvecklingsprojekt i samverkan med Föreningsarkivet Västernorrland och Mittuniversitetet med
stöd av Länsstyrelsen Västernorrland, Härnösands kommun och Härnösands Folkhögskola.

Projektets övergripande syfte och mål är att utveckla nya tjänster avseende digital arkivering och
tillgängliggörande av arkiv för företag och föreningar i Västernorrlands län, och att bidra till
bevarandet av den enskilda sektorns digitala kulturarv. I projektet ingår att kartlägga behovet av
arkivtjänster hos företag och föreningar i Västernorrland, att utveckla förslag till nya
tjänsteravseende digital arkivering och tillgängliggörande av arkiv, att bedriva metodutveckling för
mottagande av digitala leveranser för enskilda arkivinstitutioner, att stärka den enskilda arkivsektorn
genom kompetensutveckling och kunskapsspridning och att stärka den arkiv- och
informationsvetenskapliga forskningen vid Mittuniversitetet i Härnösand.

Målgrupper är primärt företag och föreningar i Västernorrland med behov av arkivlösningar,
arkivinstitutioner som tar emot handlingar från den enskilda sektorn, samt arkivarieprofessionen.
Indirekt är framtida forskare i enskilt arkivmaterial och företag som utvecklar och levererar verktyg,
modeller, system och utrustning för digital informationshantering och förvaltning en målgrupp.