Kontakta oss: 073 – 419 81 10 - E-post: daniel.nordin@nin.nu
Näringslivsarkiv i Norrland

Skogens Arkiv 2011-2012

Ett samarbete mellan Riksarkivet, Näringslivsarkiv i Norrland-NIN, Föreningsarkivet Västernorrland
och Landstinget Västernorrland med fokus på skogens betydelse för den industriella utvecklingen i de
fyra nordliga länen Gävleborg, Västernorrland, Västerbotten och Norrbotten. Resultatet presenteras
på en del av Arkivcentrum Nords hemsida. Se www.arkivcentrum nord.se/skogensarkiv