Nytt material i Digitala Klassrummet

Till materialet om Hammarsmidet vid Galtströms bruk presenterar vi nu 3 nya planscher, samt en reviderad version av situationsplanen. De nya planscherna är 1) bild på härdredskapen som användes vid Lancahiresmedjan och bild på arbetare vid Lancashiresmedjan 1887, 2) Lancashirehärden och 3) Uttjänad Lancashirehärd och Mumblingshammare.

Research, samt text och bild på samtliga planscher har utförts av Kjell-Åke Hermansson, tidigare arkivchef på SCA Merlo Arkiv och sedan många år ordförande för Näringslivsarkiv i Norrland-NIN.


”Rött läge”

Tyvärr måste vi meddela att vi ändrar forskarsalstiderna till det sämre och helt stänger vår del av forskarsalen tills vidare. Vi kan svara på forskarfrågor via telefon eller e-post och i särskilda fall, om det är särskilt viktigt, kan man boka en tid med oss för besök.

Detta givetvis p.g.a pandemin, men också på sjukdom i vår lilla verksamhet om endast 1,5 tjänst.

Digitala klassrummet – Kol

Det andra ämnet i vårt digitala klassrum är kol och kolmilor. Även denna gång är det ordförande Kjell-Åke Hermansson som står för text och bild. Manövrera er genom rubrikerna Tjänster/ Skola och lärande/ Digitala Klassrummet/ Kol.

Program våren 2020

Program för hösten 2019