Ordinarie föreningsstämma för Näringslivsarkiv i Norrland 2017

Välkommen till ordinarie föreningsstämma med Föreningen Näringslivsarkiv i Norrland-NIN torsdagen den 8 juni 2017, klockan 12:30 på Arkivcentrum Nord i Härnösand.

Vi inleder med lunch på Freddes Mat, 11:30 (restaurangen ligger intill Arkivcentrum Nord)

Plats för stämman: sammanträdesrummet på Arkivcentrum Nord, Majorsgränd 4, Härnösand.

Tid för stämman: torsdagen den 8 juni, klockan 12:30 (lunch innan vid 11:30)

Ordförande för stämman: Fred Nilsson, kommunstyrelsens ordf., Härnösands kommun.

Föreläsare: Sven Bodin berättar om Lubbe Nordström under rubriken ”Nordström och näringarna”

Anmälan om närvaro samt eventuella frågor ställs till:
Daniel Nordin, arkivchef NIN, daniel.nordin@nin.nu eller 010-476 81 00
Postadressen är Näringslivsarkiv i Norrland-NIN, Box 161, 87124 Härnösand

Släktforskningens Dag 18/3

År 2017 firas släktforskningens dag den 18 mars, och temat är ”Sjöfolk”.

För släktforskare har vår arkivpedagog tagit fram foldern ”Släktforska vidare i Näringslivsarkiv i Norrland”

 Släktforska NIN

Föreläsningsserie våren 2017

Torsdag 9/3, 13:30, Tidningshistoria. Föreläsare: Lennart Lundberg.

Torsdag 30/3, 13:30, Herman berättar om SCA:s historia. Föreläsare: Kjell-Åke Hermansson.

Torsdag 20/4, 13:30, Annaniterna, mästaren i Anundsjö och 400 bönhus. Föreläsare: Bo-Anders Öberg.

Torsdag 11/5, 13:30, Axplock ur Härnösands Sjöfartshistoria. Föreläsare: Lennart von Post.

Plats: Arkivcentrum Nord, Härnösand.

Föreläsningsprogram hösten 2016

För hösten 2016 har vi tagit fram ett föreläsningsprogram, i samarbete med Föreningsarkivet Västernorrland, och inom ramarna för en satsning på arkivpedagogik och publik verksamhet. Föreläsningarna kommer att äga rum på torsdagar, på Arkivcentrum Nord.

Tillgängligheten till föreläsningslokalen är god. Vi har dörröppnare och hissar, saknar trösklar, och har handikappanpassade toaletter på båda våningsplan. Föreläsningarna kommer att hållas på entréplanet. Vi har också väldigt god tillgång till parkeringar alldeles i anslutning till byggnaden. Frågor kan ställas till arkivchef Daniel Nordin. Detaljerat program finns att ladda ner nedan.

29 september: Skog och politik, några aspekter på industrialiseringen av Ångermanland

Erik Nydahl, Fil. Dr. i Historia, Mittuniversitetet. Arkivcentrum Nord, 13:30

13 oktober:  LJUNGAVERK

Ulf Sundholm berättar om fosfatbolaget Ljungaverk och om tungt vatten.

Även tillfälle att köpa Ulfs böcker i ämnet.

Arkivchef Daniel Nordin berättar om arkiven efter ljunga verk och vad man kan hitta där. Arkivcentrum Nord, 13:30

27 oktober: HERMAN BERÄTTAR

Kjell-Åke Hermansson, ordförande i NIN. Ett skogsindustridrama Västernorrland.

Arkivcentrum Nord, 13:30

10 november : LUNDE  VARV/GUSTAVSVIK– en historia om ett varv

Bengt-Ove Högström, tidigare VD, berättar om Lunde Varv och Gustavsviks varv och docka. Arkivcentrum Nord, 13:30

I vår programbroschyr kan du se fler detaljer:    Programbroschyr 2016 HT

Ordinarie föreningsstämma 2016

I år håller Näringslivsarkiv i Norrland-NIN sin ordinarie föreningsstämma den 19 maj, klockan 10:00, på Arkivcentrum Nord. Ordförande för stämman blir Rune Danielsson. Frågor kan ställas till arkivchef Daniel Nordin.