Kontakta oss: 073 – 419 81 10 - E-post: daniel.nordin@nin.nu
Näringslivsarkiv i Norrland

Om NIN

Vad gör NIN

Näringslivsarkiv i Norrland-NIN är en ideell förening och en arkivinstitution med uppdrag att bevara, tillgängliggöra och tillhandahålla historisk dokumentation från norrländska företag och norrländskt näringsliv.

Huvuduppgifterna är att samla in och ta hand om företagsarkiv, att ge norrländska företag möjlighet att förvara sina handlingar på ett säkert sätt till relativt låga kostnader, att lämna kvalificerade arkivtjänster åt företagen och att främja forskningen på företagsarkiv och utgöra ett samverkansorgan mellan näringslivet och de vetenskapliga institutionerna.

NIN förvarar idag ca 2300 hyllmeter dokument, bilder, ljudband och mikrofilm samt tiotusentals kartor och ritningar. Arkiven utgör 500 års företagshistoria och handlingarna kommer från 600 olika arkivbildare.

Föreningens verksamhet finansieras delvis genom medlems- och hyresavgifter. Föreningen erhåller verksamhetsbidrag från staten via kultursamverkansmodellen, Landstinget Västernorrland och Härnösands kommun.