Kontakta oss: 073 – 419 81 10 - E-post: daniel.nordin@nin.nu
Näringslivsarkiv i Norrland

Historik

Föreningen Näringslivsarkiv i Norrland – NIN bildades vid ett sammanträde på Länsstyrelsen i
Härnösand den 21 februari 1985. Frågan om bevarande av näringslivsarkiv hade väckts av Svenska
Arbetsgivareföreningen och Industriförbundet 1977. Då begärde man att en utredning om
företagsarkivens framtid skulle göras. Riksarkivet fick regeringens uppdrag att göra utredningen och
ett förslag var att placera ett arkiv i Norrland. Länsstyrelsen i Västernorrland engagerade sig tidigt för
lokalisering av ett näringslivsarkiv till Härnösand och till den gamla landsarkivsbyggnaden. Våren
1986 kunde den officiella invigningen av NIN förrättas.

Tillsammans med Folkrörelsearkivet startade Näringslivsarkiv i Norrland-NIN sin verksamhet på
Nybrogatan 17. Men tidigt kom även andra aktörer med arkivinriktning att knytas till huset. Den 18
februari 1988 kom en ny invigning – denna gång av den gemensamma byggnaden som fick namnet
Arkivhuset.

Arkivhuset på Nybrogatan 17 i Härnösand

Sommaren 2004 tömdes det gamla Arkivhuset i Härnösand när NIN som sista arkivinstitution flyttade
till nya lokaler. Invigningen av NINs verksamhet på Kusthöjden skedde den 18 november 2004.
NIN bedriver nu sin verksamhet på Arkivcentrum Nord tillsammans med Landsarkivet i Härnösand,
Föreningsarkivet Västernorrland Härnösands kommunarkiv och Bolagsverket. I samarbetet ingår
även Landstinget Västernorrlands arkiv, som sedan 2012 finns i egna lokaler på området.
Jubileumsboken från 2010 som beskriver NINs första 25 år finns att köpa hos oss (besök oss eller ring
och beställ ett exemplar). daniel.nordin@nin.nu eller 010-476 81 00