Carl Larsson Sparre – Graninge bruks grundare

Carl Larsson Sparre

Carl Larsson Sparre var grundare av Graninge bruk i Ångermanland. Arkiven efter de Ångermanländska bruken som kom att bli Graningeverken AB finns hos Näringslivsarkiv i Norrland-NIN.

Biografin är sammanställd av Daniel Nordin, arkivchef vid NIN. I forskningen kring Graningeverken, brukshistorian i Ångermanland och Carl Larsson Sparre, har följande källor använts:

• Arkiven efter Graningeverken AB med föregångare hos Näringslivsarkiv i Norrland-NIN • Historisk Skildring av Graningeverken och dess ledare under 320 år (1995), av Nils-Åke Olsson, ISBN 91-630-3489-1 • Graningeverken historisk skildring (1909), av Johan Axel Almqvist • Papper och massa i Ångermanland (2000), av Christian Valeur, ISBN 91-971252-5-3 • Jarlens Sekel: en berättelse om 1200-talets Sverige (2012), av Dick Harrison, ISBN 9789174413595 • Krutrök över Jämtland (2001), Erik J Bergström, ISBN: 91-79481701 • Svenska folkets underbara öden IV, Karl XI:s och Karl XII:s tid, s.253, Carl Grimberg • Minnesblad ur Holms Säteris och dess bruks historia (1956), Fil. Dr. Erik Modin • Ångermanländsk Järnhantering (1952), P Norberg • Byggnader och kulturmiljöer i Västernorrland (1977), Länskommittén för Byggnadsvårdsåret i Västernorrlands län • Forskarhandledning över Graningeverkens arkiv (2008), Fil. Dr. Erik Nydahl • Båtmanskompanierna i Ångermanland, Hans Högman • Länsstyrelsen Västernorrlands hemsida • Sollefteå kommuns hemsida • www.adelsvapen.com • www.gavledraget.com • www.geni.com • historiesajten.se Biografi-Sparre

Färdigheter

Upplagt på

november 17, 2022