Galtströms bruk (masugn mm)

All research och bilder och text är gjorda av Kjell-Åke Hermansson.

Bild 1 av 15, Galtströms bruk 1916, rekonstruktion.

Bild 2 av 15, Galtströms bruk idag.

Bild 3 av 15, Galtströms masugn (1 av 4).

Bild 4 av 15, Galtströms masugn (2 av 4).

Bild 5 av 15, Galtströms masugn (3 av 4).

 

Bild 6 av 15, Galtströms masugn (4 av 4).

Bild 7 av 15, Westmans rostugn.

Bild 8 av 15, Gasrostugn, Westmans rostugn, princip.

Bild 9 av 15, Rostugnens malmhund vid Galtströms bruk.

Bild 10 av 15, Masugnsgången.

 

Bild 11 av 15, Genomskärning av masugn, princip.

Bild 12 av 15, Masugn – fritt efter Bergwerkslexicon 1789.

Bild 13 av 15, Masugn vid Galtströms bruk.

Bild 14 av 15, Galtströms masugn – Stället.

Bild 15 av 15, Processen vid Galtströms masugn.