Lögdö masugn

Lögdö masugn

Lögdö masugn Lögdö masugn, förklaring till platsen och processen. Materialet består av 5 sidor text (som kan laddas ner här nedan) och 4 planscher med situationsplan, process och bebyggelse vid masugnen och vid bruket. All research och all text och bild är gjord av...
Galtströms bruk (masugn mm)

Galtströms bruk (masugn mm)

Galtströms bruk (masugn mm) All research och bilder och text är gjorda av Kjell-Åke Hermansson. Bild 1 av 15, Galtströms bruk 1916, rekonstruktion. Bild 2 av 15, Galtströms bruk idag. Bild 3 av 15, Galtströms masugn (1 av 4). Bild 4 av 15, Galtströms masugn (2 av 4)....
De fyra smidesmetoderna

De fyra smidesmetoderna

De fyra smidesmetoderna Det här är en utredning av de fyra huvudsakliga smidesmetoderna som använts i Sverige sedan 1600-talet; Tysksmidet, Vallonsmidet, France-Comté-smidet och Lancashiresmidet, med utgångspunkt i Galtströms bruk i Njurunda socken, Sundsvalls kommun....