Kontakta oss: 073 – 419 81 10 - E-post: daniel.nordin@nin.nu
Näringslivsarkiv i Norrland

Flottning och folkliv 2009-2010

Ett samarbete mellan Riksarkivet, Näringslivsarkiv i Norrland-NIN och Föreningsarkivet
Västernorrland, understött av Länsstyrelsen Västernorrland och inriktat mot elever på mellanstadiet.
För mer information och rapport om projektet se  www.arkivcentrumnord.se