Kontakta oss: 073 – 419 81 10 - E-post: daniel.nordin@nin.nu
Näringslivsarkiv i Norrland

Graninge-projektet 2007-2008

NIN, förfogar över ca 300 hyllmeter arkivhandlingar från Graningeverkens AB med föregångare (bl.a.
bruken) och dotterbolag. Sammanlagt består arkiven av över 100 olika arkivbildare. Arkiven är helt
eller delvis förtecknade, men går nu alla att söka i via Erik Nydahls forskarhandledning.
Ägare till arkivalierna som finns hos NIN är idag Statkraft Sverige AB.

Under våren 2008 utarbetades inom ramen för ”Graninge-projektet” en forskarhandledning rörande
de samlade Graningearkiven. Arbetet utfördes av Erik Nydahl, doktorand i historia vid
Mittuniversitetet, och syftade till att öka arkivets tillgänglighet för forskning.

Graningeverkens betydelse i ett historiskt perspektiv gör bolagets arkiv till en angelägenhet för var
och en med ett intresse för norrländsk historia; för släktforskaren, lokalhistorikern och
historiestudenten. Kanske har du en konkret fråga som du tror kan besvaras av material i arkivet?
Kanske är du intresserad av de gamla brukssamhällena på ett övergripande plan? Oavsett vilket, så
erbjuder Graningearkiven unika möjligheter att komma det förflutna in på livet.

Arkivet Daniel och Erik 09

Forskarhandledningen består av två delar, dels en inledande introduktion till arkivet och de
forskningsmöjligheter som det erbjuder, dels en heltäckande beståndsförteckning som gör det enkelt
att beställa fram specifika volymer till forskarsalen. Kanske är du intresserad, men har svårt att veta i
vilken ände du ska börja nysta? I så fall kan de inledande forskartipsen med exempel på ”godbitar” ur
arkivet vara ett bra sätt att komma igång. Eller vad sägs om brukspatronens korrespondens från
1800-talet, fotografier, mejerijournaler eller varför inte gamla handlingar från 1600-talet…

Välkommen att också Du ta del av en historisk guldgruva!