Kontakta oss: 073 – 419 81 10 - E-post: daniel.nordin@nin.nu
Näringslivsarkiv i Norrland

Ta del av arkiven

Våra arkiv

Beståndskatalog

Näringslivsarkiv  i Norrland-NIN arbetar för att samla arkiv från företag såväl stora som små. För att
skapa en bild av näringslivets utveckling i regionen är det oerhört viktigt att alla typer av
företagsarkiv finns representerade och tillgängliga för forskning. Vi förvarar omkring 2300 hyllmeter
arkivhandlingar samt kartor och ritningar som hör ihop med företagsarkiven. Några arkivdepositioner
omfattar hundratals hyllmeter medan andra endast består av enda volym.
I vår beståndskatalog finns uppgifter om vilka arkiv som förvaras hos NIN. Den som är intresserad av
att veta mer om ett specifikt arkiv är välkommen att besöka oss på Arkivcentrum Nord eller att
kontakta oss via telefon eller e-post.

icon_large_pdf-white Arkivbildare hos Näringslivsarkiv i Norrland- beståndskatalog
Beståndskatalogen uppdaterades senast: februari 2015

Nationella Arkivdatabasen (NAD)

Man kan nu leta i våra arkiv och titta i våra arkivförteckningar i den Nationella Arkivdatabasen (NAD).

https://sok.riksarkivet.se/nad

Välj “fler sökalternativ” och välj Näringslivsarkiv i Norrland-NIN