Kontakta oss: 073 – 419 81 10 - E-post: daniel.nordin@nin.nu
Näringslivsarkiv i Norrland

Forskarsal

På Arkivcentrum Nord delar Näringslivsarkiv i Norrland-NIN lokaler med Riksarkivet- Landsarkivet i
Härnösand, Härnösands kommunarkiv, Föreningsarkivet Västernorrland och Bolagsverket.

Tillsammans förfogar vi över 70 000 hyllmeter handlingar, och i vår forskarsal är det möjligt att ta del
av handlingar från praktiskt taget alla samhällssektorer.
En mycket stor del av arkiven som finns hos Näringslivsarkiv i Norrland-NIN är tillgängligt för
forskning. För vissa arkiv krävs tillstånd från den som äger arkivet, och vissa arkiv omfattas av en
mycket sträng sekretess. För säkerhets skull- kontakta NIN före besök.
Huvuddelen av de arkivhandlingar som finns hos Näringslivsarkiv i Norrland-NIN är ordnade och
förtecknade.

Tillgängligheten till våra lokaler är god. Entrédörren styrs från forskarsalen (besökaren behöver
varken öppna eller stänga dörren), det finns inga nivåskillnader och vi har hiss från entréplanet till
forskarsalen. På båda våningar finns tillgänglighetsanpassade toaletter. Hör gärna av dig till oss om
det är något du undrar innan ditt besök till Näringslivsarkiv i Norrland och Arkivcentrum Nord.

Forskarsalen är öppen:
Måndagar 12-16
Tisdagar      9-16
Onsdagar    9-12
Torsdagar    9-12
Fredagar     Stängt!
Skicka gärna frågor via e-post.

Forskarsalen