Kontakta oss: 073 – 419 81 10 - E-post: daniel.nordin@nin.nu
Näringslivsarkiv i Norrland

Deponera arkiv

Företagets historia utgör en unik tillgång. Därför är det viktigt att den bevaras. Hos Näringslivsarkiv i
Norrland-NIN kan företag och organisationer lämna arkivet i säkert förvar till en rimlig kostnad.

När ett företag väljer att förvara sina arkivhandlingar hos oss tecknas ett depositionsavtal mellan oss
och den som lämnar handlingarna. Företaget som lämnar handlingar för förvar har oinskränkt
äganderätt till sitt material. I samband med leveransen betalas en engångsavgift till NIN. Sedan
betalas en årsavgift som beräknas på mängden arkivhandlingar. NIN ansvarar för att handlingarna
skyddas mot brand, fukt och obehörig insyn. Handlingar som förvaras hos Näringslivsarkivet är
tillgängliga för forskning om den som deponerat handlingarna lämnar tillstånd till detta.

Vi hyr lokaler av Riksarkivet och har därför självklart godkända och moderna arkivlokaler med gott
skydd och god säkerhet.

DSC03011