Forskning & att använda våra arkiv

Våra arkiv

Näringslivsarkiv  i Norrland-NIN arbetar för att samla arkiv från företag såväl stora som små. För att skapa en bild av näringslivets utveckling i regionen är det oerhört viktigt att alla typer av företagsarkiv finns representerade och tillgängliga för forskning. Vi förvarar omkring 2300 hyllmeter arkivhandlingar samt kartor och ritningar som hör ihop med företagsarkiven. Några arkivdepositioner omfattar hundratals hyllmeter medan andra endast består av enda volym.

Nationella Arkivdatabasen (NAD)

Alla våra arkiv, som är öppna för forskning, finns på den Nationella Arkivdatabasen (NAD)
Välj ”fler sökalternativ” och välj Näringslivsarkiv i Norrland-NIN

Forskarsal

På Arkivcentrum Nord delar Näringslivsarkiv i Norrland-NIN lokaler med Riksarkivet- Landsarkivet i Härnösand, Härnösands kommunarkiv, Föreningsarkivet Västernorrland och Bolagsverket.

Tillsammans förfogar vi över 70 000 hyllmeter handlingar, och i vår forskarsal är det möjligt att ta del av handlingar från praktiskt taget alla samhällssektorer.
En mycket stor del av arkiven som finns hos Näringslivsarkiv i Norrland-NIN är tillgängligt för forskning. För vissa arkiv krävs tillstånd från den som äger arkivet, och vissa arkiv omfattas av en mycket sträng sekretess. För säkerhets skull- kontakta NIN före besök. Huvuddelen av de arkivhandlingar som finns hos Näringslivsarkiv i Norrland-NIN är ordnade och förtecknade.

Tillgängligheten till våra lokaler är god. Entrédörren styrs från forskarsalen (besökaren behöver varken öppna eller stänga dörren), det finns inga nivåskillnader och vi har hiss från entréplanet till forskarsalen. På båda våningar finns tillgänglighetsanpassade toaletter. Hör gärna av dig till oss om det är något du undrar innan ditt besök till Näringslivsarkiv i Norrland och Arkivcentrum Nord.

 

Riktigt gammal bok<br />

Forskarsalen är öppen:

Måndagar 12-16
Tisdagar      9-16
Onsdagar    9-12
Torsdagar    9-12
Fredagar     Stängt!

Skicka gärna frågor via e-post.

Hjälpmedel

För att hjälpa Dig att hitta i arkiven finns förutom vi som jobbar här också forskarhandledningar och arkivförteckningar.

Forskarhandledning Graningearkiven

icon_large_pdf-white Forskarhandledning

Tidigare Projekt

EnArk 2013-2015

Ett utvecklingsprojekt i samverkan med Föreningsarkivet Västernorrland och Mittuniversitetet med
stöd av Länsstyrelsen Västernorrland, Härnösands kommun och Härnösands Folkhögskola.

Projektets övergripande syfte och mål är att utveckla nya tjänster avseende digital arkivering och
tillgängliggörande av arkiv för företag och föreningar i Västernorrlands län, och att bidra till
bevarandet av den enskilda sektorns digitala kulturarv. I projektet ingår att kartlägga behovet av
arkivtjänster hos företag och föreningar i Västernorrland, att utveckla förslag till nya
tjänsteravseende digital arkivering och tillgängliggörande av arkiv, att bedriva metodutveckling för
mottagande av digitala leveranser för enskilda arkivinstitutioner, att stärka den enskilda arkivsektorn
genom kompetensutveckling och kunskapsspridning och att stärka den arkiv- och
informationsvetenskapliga forskningen vid Mittuniversitetet i Härnösand.

Målgrupper är primärt företag och föreningar i Västernorrland med behov av arkivlösningar,
arkivinstitutioner som tar emot handlingar från den enskilda sektorn, samt arkivarieprofessionen.
Indirekt är framtida forskare i enskilt arkivmaterial och företag som utvecklar och levererar verktyg,
modeller, system och utrustning för digital informationshantering och förvaltning en målgrupp.

Skogens Arkiv 2011-2012

Ett samarbete mellan Riksarkivet, Näringslivsarkiv i Norrland-NIN, Föreningsarkivet Västernorrland
och Landstinget Västernorrland med fokus på skogens betydelse för den industriella utvecklingen i de
fyra nordliga länen Gävleborg, Västernorrland, Västerbotten och Norrbotten. Resultatet presenteras
på en del av Arkivcentrum Nords hemsida. Se www.arkivcentrum nord.se/skogensarkiv

Flottning och folkliv 2009-2010

Ett samarbete mellan Riksarkivet, Näringslivsarkiv i Norrland-NIN och Föreningsarkivet
Västernorrland, understött av Länsstyrelsen Västernorrland och inriktat mot elever på mellanstadiet.
För mer information och rapport om projektet se  www.arkivcentrumnord.se

Fotoklimatarkiv 2008-2009

Under 2008 inledde NIN, i samarbete med Svenskt Näringsliv och Länsstyrelsen Västernorrland, en
förstudie för etablering av en långsiktig arkivdepå för fotografiska bilder, belägen i Härnösand.
Konsulten Birgitta Losman är den som gjort förstudien, och här finns hennes delrapporter:

Graninge-projektet 2007-2008

NIN, förfogar över ca 300 hyllmeter arkivhandlingar från Graningeverkens AB med föregångare (bl.a.
bruken) och dotterbolag. Sammanlagt består arkiven av över 100 olika arkivbildare. Arkiven är helt
eller delvis förtecknade, men går nu alla att söka i via Erik Nydahls forskarhandledning.
Ägare till arkivalierna som finns hos NIN är idag Statkraft Sverige AB.

Under våren 2008 utarbetades inom ramen för ”Graninge-projektet” en forskarhandledning rörande
de samlade Graningearkiven. Arbetet utfördes av Erik Nydahl, doktorand i historia vid
Mittuniversitetet, och syftade till att öka arkivets tillgänglighet för forskning.

Graningeverkens betydelse i ett historiskt perspektiv gör bolagets arkiv till en angelägenhet för var
och en med ett intresse för norrländsk historia; för släktforskaren, lokalhistorikern och
historiestudenten. Kanske har du en konkret fråga som du tror kan besvaras av material i arkivet?
Kanske är du intresserad av de gamla brukssamhällena på ett övergripande plan? Oavsett vilket, så
erbjuder Graningearkiven unika möjligheter att komma det förflutna in på livet.

Forskarhandledningen består av två delar, dels en inledande introduktion till arkivet och de
forskningsmöjligheter som det erbjuder, dels en heltäckande beståndsförteckning som gör det enkelt
att beställa fram specifika volymer till forskarsalen. Kanske är du intresserad, men har svårt att veta i
vilken ände du ska börja nysta? I så fall kan de inledande forskartipsen med exempel på ”godbitar” ur
arkivet vara ett bra sätt att komma igång. Eller vad sägs om brukspatronens korrespondens från
1800-talet, fotografier, mejerijournaler eller varför inte gamla handlingar från 1600-talet…

Välkommen att också Du ta del av en historisk guldgruva!