VÄLKOMMEN TILL NÄRINGSLIVSARKIV I NORRLAND

Näringslivsarkiv i Norrland-NIN är en ideell förening och en arkivinstitution med uppdrag att bevara, tillgängliggöra och tillhandahålla historisk dokumentation från norrländska företag och norrländskt näringsliv. Hos Näringslivsarkiv i Norrland-NIN kan du hitta spännande material från 500 års norrländsk näringslivshistoria. I våra arkiv bevaras både historiskt och modernt värdefullt källmaterial i form av skriftlig dokument, bilder, kartor och  ritningar från företag, näringslivsorganisationer, fackföreningar och personer. De allra flesta av våra drygt 700 arkiv är öppna eller delvis öppna för forskning. Vi har arkiv från järnbruk, sågverk, verkstäder, fabriker, varv, manufakturverksamhet, tidningar, tryckerier, målerier, åkerier och mycket mer. Att arkiven används och efterfrågas är mycket viktigt för oss. Alla som är intresserade av våra arkiv är välkomna till vår forskarsal på Arkivcentrum Nord. Du som är företagare och vill ha råd i arkivfrågor eller hjälp med att förvara ditt arkiv är alltid välkommen att fråga oss! Vi bevarar ditt arkiv säkert från brand, fukt, skadedjur och obehörig insyn.

Tillgängligheten till våra lokaler är god. Entrédörren styrs från forskarsalen (besökaren behöver varken öppna eller stänga dörren), det finns inga nivåskillnader och vi har hiss från entréplanet till forskarsalen. På båda våningar finns tillgänglighetsanpassade toaletter. Vi har väldigt gott om utrymme för parkering. Hör gärna av dig till oss om det är något du undrar innan ditt besök till Näringslivsarkiv i Norrland och Arkivcentrum Nord.

OBS! För närvarande vill vi att du beställer fram material INNAN du besöker oss! Våra öppettider i forskarsalen är: Måndagar 12:00 – 16:00, Tisdagar 09:00 – 16:00, Onsdagar – Torsdagar 09:00 – 12:00 och Fredagar Stängt!. Andra tider enligt överenskommelse, t.ex. för långväga forskare.

Vår historia

Då vår hemsida genomgått ett plattformsbyte pågår just nu uppbyggnad så denna del av hemsidan kommer innom kort utökas. Tills detta skett så kan ni ta del av vår historia genom att läsa följande jubileumsskrift som skapades i samband med Näringslivsarkiv i Norrland firade 25 år: