Kontakta oss: 073 – 419 81 10 - E-post: daniel.nordin@nin.nu
Näringslivsarkiv i Norrland

Välkommen

TILL NÄRINGSLIVSARKIV I NORRLAND

Näringslivsarkiv i Norrland-NIN är en ideell förening och en arkivinstitution med uppdrag att bevara, tillgängliggöra och tillhandahålla historisk dokumentation från norrländska företag och norrländskt näringsliv. Hos Näringslivsarkiv i Norrland-NIN kan du hitta spännande material från 500 års norrländsk näringslivshistoria. I våra arkiv bevaras både historiskt och modernt värdefullt källmaterial i form av skriftlig dokument, bilder, kartor och  ritningar från företag, näringslivsorganisationer, fackföreningar och personer. De allra flesta av våra drygt 700 arkiv är öppna eller delvis öppna för forskning. Vi har arkiv från järnbruk, sågverk, verkstäder, fabriker, varv, manufakturverksamhet, tidningar, tryckerier, målerier, åkerier och mycket mer. Att arkiven används och efterfrågas är mycket viktigt för oss. Alla som är intresserade av våra arkiv är välkomna till vår forskarsal på Arkivcentrum Nord. Du som är företagare och vill ha råd i arkivfrågor eller hjälp med att förvara ditt arkiv är alltid välkommen att fråga oss! Vi bevarar ditt arkiv säkert från brand, fukt, skadedjur och obehörig insyn.

Tillgängligheten till våra lokaler är god. Entrédörren styrs från forskarsalen (besökaren behöver varken öppna eller stänga dörren), det finns inga nivåskillnader och vi har hiss från entréplanet till forskarsalen. På båda våningar finns tillgänglighetsanpassade toaletter. Vi har väldigt gott om utrymme för parkering. Hör gärna av dig till oss om det är något du undrar innan ditt besök till Näringslivsarkiv i Norrland och Arkivcentrum Nord.

OBS! För närvarande vill vi att du beställer fram material INNAN du besöker oss! Våra öppettider i forskarsalen är: Måndagar 12:00 – 16:00, Tisdagar 09:00 – 16:00, Onsdagar – Torsdagar 09:00 – 12:00 och Fredagar Stängt!. Andra tider enligt överenskommelse, t.ex. för långväga forskare.

Arkivcentrum Nord-bild till sida 1


BUSINESS ARCHIVES OF NORRLAND

500 years of corporate and industrial history from northern Sweden.

More than 700 different archives.

The Business Archives of Norrland is a non-profit association which assists businesses and corporations in record keeping matters and long-term storage of archives. We also provide access to the archives in our reading-room.

Our main tasks are to collect and preserve of business archives; to provide storage in a safe environment at a relatively low cost; to provide qualified record keeping services for businesses; to promote research in business archives; and to contribute to the collaboration between the industry and archival science research.

Today we store and maintain 2300 running meters of documents, pictures, tapes, microfilm and ten thousands of maps, plans and blueprints. The holdings represent 500 years of industrial and corporate history.

Visit us in Härnösand or online on our website www.nin.nu or on Facebook https://www.facebook.com/pages/N%C3%A4ringslivsarkiv-i-Norrland-NIN/857704824256406?ref=hl