Skola & Lärande

Skola och lärande

Vi tar gärna emot besök från skolor för att presentera våra arkiv och visa hur man kan använda våra
arkiv i forskning och utbildning.

Vad kan ett besök hos oss ge?

Vi kan visa hur ett arkiv och hur arkivlokaler ser ut. Vi kan ge en liten förkunskap om vad arkiv är och
var man kan hitta historia och källmaterial. Vi kan visa förstahandskällor i form av gamla dokument
och kartor för att visa att historien ”lever”.