NÄRINGSLIVSARKIV I NORRLANDS FYSISKA OCH DIGITALA ARKIV

Det mesta av vårt arkiv är i pappersformat. Vi arbetar med att digitalisera utvalda delar, och på sikt kommer dessa digitaliserade handlingar att vara direkt tillgängliga under de valda arkiven. Fram till dess kan ni få tillgång till ett urval genom att klicka på bilden nedan:

SÖK I PAPPERSARKIVET

Nedan kan ni se nästan alla företags-, organisations- och personarkiv som vi har hos oss. Genom att klicka på ett arkiv i listan nedan hittar du en förteckning över det specifika arkivet, inklusive historik om företaget/arkivbildaren, tidsomfång för materialet och vad som finns i arkivet. Vissa arkiv saknar djupare förteckning och historik, vilket kan bero på sekretess eller att arkivet ännu inte har blivit fullständigt förtecknat.

Utöver att klicka sig fram går det bra att fritextsöka i arkivet. Tänk då på att förteckningen bygger på kategorier. Till exempel hittas ett brev i Företaget AB under Företaget AB

förteckning och volymen ”korrespondens” under relevant tidsperiod. Om du hittar något som verkar intressant och vill titta på den fysiska handlingen, kan du kontakta oss via vårt kontaktformulär som du hittar här: Kontakta oss. Vi plockar då fram materialet till vår forskarsal. Det finns även möjlighet att mot en avgift få handlingar digitaliserade och skickade via e-post.