Bild på arkivcentrum nord i Härnösand med en grön stämpel öppet som vanligt.

Forskarsalen är öppen igen!

Forskarsalen tillfälligt stängd pga vattenbrist

Nytt i digitalt arkiv: Tidning från 1789

Ledighet över jul i arkivet