Hela vår arkivförteckning på hemsidan!

Tidigare har vi tvingats hänvisa besökare på vår hemsida till den nationella arkivdatabasen (NAD) för att ta del av arkivförteckningen och vad som finns i vårt arkiv. Nu kan vi glädjande meddela att det är möjligt att komma åt detta direkt via vår hemsida genom att klicka på ”Utforska arkivet” i menyn högst upp eller genom att klicka på denna länk: Utforska arkivet

Vi arbetar vidare med en lösning som kommer innebära att förteckningen integreras med ett digitalt arkiv, så att till exempel ett digitaliserat brev från företagsarkivet Norrfoto går att återfinna under Norrfoto korrespondens 1960 – 1970. Vi håller er uppdaterade!