Ordinarie föreningsstämma 2018

Ordinarie föreningsstämma för föreningen Näringslivsarkiv i Norrland-NIN äger rum torsdagen den 24 maj, klockan 13:15 på Landsarkivet i Härnösand (Rosenbäcksallén 18E).
 
Ordning för dagen
12:45 – 13:00 Samling och fika.
13:00 Vi hälsar er välkomna och Kenneth Hänström, Landsarkivarie, berättar om Riksarkivets
400-års jubileum.
13:15 Årsstämman öppnas
14:00 ca Föreläsning, Anders Sjöman
14:30 ca Konstituerande styrelsemöte efter stämman
15:00 ca Dagens avslutas och möjlighet att titta på Landsarkivets jubileumsutställning finns.