Å Kvarn och Kraftaktiebolag | Årtal: 1918 — 1960

Arkivbildare: Å Kvarn och Kraftaktiebolag

Verksamhetsperiod: 1918 — 1960

Historik arkivbildare:

Innehållsförteckning:

 • Serie A 1: Protokoll
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1918 — 1960 Protokoll finns även tillsammans med AB Per Holms Elektricitetsverks arkivmaterial
 • Serie D 1: Register över Aktieböcker
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1
  2 1919 — 1958 Häri även handlingar från Sidensjö Kraftverk
 • Serie G 1: Huvudböcker mm
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1924 — 1946 Huvudbok
  2 1945 — 1949 Huvudböcker 1948-1949
  Inventarieböcker 1945-1948
  Fodringar för elström 1947-1949
 • Serie G 2: Kassaböcker
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1918 — 1945
  2 1945 — 1947
  3 1947 — 1948
  4 1948
  5 1949