Allåns Flottningsförening | Årtal: 1928 — 1958

Arkivbildare: Allåns Flottningsförening

Verksamhetsperiod: 1928 — 1958

Historik arkivbildare:

Innehållsförteckning:

  • Serie F 1: Handlingar ordnade efter ämne
    Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
    1 1920 — 1946 Protokoll inklusive revisionsberättelser 1928-1946
    Räkenskapsböcker 1938-1958
    Domstolsutslag, protokollsutdrag och reglementen från 1920- och 1930-talen