Ångbryggeriaktiebolaget i Själevad | Årtal: 1921 — 1970

Arkivbildare: Ångbryggeriaktiebolaget i Själevad

Verksamhetsperiod: 1921 — 1970

Historik arkivbildare:

Bolaget bildades 1921 då man övertog delar av Örnsköldsviks Ångbryggeriaktiebolag i likvidation. Verksamheten omfattade tillverkning och försäljning av malt och läskedrycker. Företaget hade försäljningsställen i Örnsköldsvik, Bjästa, Ullånger och Anundsjö. Företaget ägde också Åsele Bryggeri i Åsele socken, Västerbottens län. Verksamheten pågick fram till 1970-talet.

Innehållsförteckning:

 • Serie E 1: Korrespondens
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1921 — 1931 Inkomna cirkulär från branschorganisationer 1921-1927
  2 1923 — 1931 Kopiebok
  3 1930 — 1935 Inkomna cirkulär från branschorganisationer 1930-1933
  4 1942 — 1945
  5 1944 — 1952 Inkomna cirkulär och protokoll 1949-1952
  6 1945 — 1949 Utgående brev 1945-1948
  Orderbekräftelser 1946-1949
  7 1946 — 1953
  8 1948 — 1951
  9 1952 — 1956 Rapporter och cirkulär från branschorganisationer
  10 1953 — 1956 Rapporter och cirkulär från branschorganisationer
  11 1955 — 1959
  12 1958 — 1961 Inkomna cirkulär från branschorganisationer
  13 1960 — 1963 Utgående brev
 • Serie F 1: Ämnesordnade handlingar
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1931 — 1962 Förhörsprotokoll 1931
  Personalhandlingar:
  Betyg- och arbetsgivareintyg 1946-1956
  Personalens skatter 1954-1956
  Löner och omkostnader (kladd) 1954-1956
  Övertidsjournal 1959
  Lönsparande 1962
  2 1938 — 1949 Dagverksjournal 1938-1941 och 1946-1949
  3 1923 — 1948 Tappjournal 1923-1926
  Tomglasböcker 1935-1948
  Försäkringshandlingar 1923-1956
  4 1929 — 1933 Försäljningsböcker för maltdrycker klass II
  5 1934 — 1960 Försäljningsböcker för maltdrycker klass II
  Protokolls- och anteckningsbok för ångpanna 1940-1960
  6 1945 — 1970 Besiktningshandlingar 1945
  Skötselinstruktioner
  7 1958 — 1970 Bryggjournal
  8 1933 — 1965 Flasketiketter 1933-1962
  Dagrapporter från bryggmästaren 1960-1965
  Brygghusrapporter 1962
  Återförsäljarbok 1964
  9 1962 — 1963 Tappningsbok
 • Serie G 1: Huvudböcker
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1921 — 1951 Inventarium. Övergångsräkenskaper från Örnsköldsviks Ångbryggeri AB 1922
 • Serie G 2: Kassaböcker
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1923 — 1925
  2 1929 — 1932
  3 1937 — 1938 September 1937 – 1938
  4 1938 — 1940 Oktober 1938 – juni 1940
  5 1940 — 1941 Juli 1940 – 1941
  6 1942 — 1943 1942 – maj 1943
  7 1943 — 1944 Juni 1943 – september 1944
  8 1946
  9 1947
  10 1948 Januari – november
  11 1948 — 1949 November 1948-1949
  12 1950 — 1951 1950 – mars 1951
  13 1951 — 1952 Mars 1951 – juni 1952
  14 1953 — 1955 September 1953 – juni 1955
  15 1955 — 1957 Juli 1955 – juni 1957
  16 1957 — 1959 Juli 1957 – april 1959
  17 1959 — 1960 Maj 1959 – 1960
  18 1960 — 1961 December 1960 – augusti 1961
 • Serie G 3: Avräkningsböcker
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1923 — 1925
  2 1926 — 1929
  3 1930 — 1932
  4 1933 — 1934
  5 1935 — 1938
  6 1939 — 1942
  7 1943 — 1945
  8 1946 — 1948
  9 1949 — 1950
  10 1951 — 1952
  11 1953 — 1955
  12 1956 — 1958 1956 – september 1958
  13 1958 — 1961 Oktober 1958 – juli 1961
 • Serie G 4: Memorial
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1922 — 1923 Juli 1922 – juli 1923
  2 1923 — 1924 Augusti 1923 – september 1924
  3 1924 — 1925 September 1924 – 1925
  4 1926 — 1927
  5 1927 Februari – november
  6 1927 — 1928 November 1927 – november 1928
  7 1928 — 1929 November 1928 – november 1929
  8 1929 — 1930 November 1929 – 1930
  9 1931 — 1932 1931 – augusti 1932
  10 1932 — 1934 Augusti 1932 – juli 1934
  11 1934 — 1936 Augusti 1934 – juli 1936
  12 1936 — 1938 Augusti 1936 – juli 1938
  13 1938 — 1940 Juli 1938 – maj 1940
  14 1942 — 1945 December 1942 – juli 1945
  15 1945 — 1947 Juli 1945 – december 1947
 • Serie G 5: Journal
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1926 — 1960
 • Serie G 6 A: Dagböcker
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1922
  2 1923
  3 1924
  4 1925
  5 1926
  6 1927
  7 1928
  8 1929
  9 1930
  10 1931
  11 1932
  12 1933
  13 1934
  14 1944
  15 1945
  16 1946
  17 1947
  18 1948
  19 1955
  20 1956
  21 1957
  22 1958
  23 1959
  24 1960
 • Serie G 6 B: Försäljningskladdar
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
 • Serie G 7: Verifikationer
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1922 — 1933 Verifikationer 1922-1933
  Inkomna fakturor 1924-1933
  2 1936 — 1948 Verifikationer 1936-1947
  Inkomna uror 1947-1948
  3 1952 — 1955
  4 1958 — 1959
  5 1959
  6 1960 — 1961
  7 1963 — 1964
  8 1958 — 1959
  9 1959
  10 1960,1964
 • Serie G 8: Övriga räkenskaper
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1922 — 1931 Kassaresumé 1922-1925, 1931
  Kassarapporter från filialerna i Åsele och Ullånger 1927-1931
  2 1923 — 1942 ”Konceptkassa”
  3 1943 — 1961 Konceptkassa
  4 1947 Kassabok för forsedlar
  5 1958 — 1961 Forsedlar
  6 1962 Forsedlar (februari-september)
  7 1962 — 1963 Forsedlar
  8 1967 Forsedlar
  9 1935 — 1958 Försäljningsjournaler för malt- och läskedrycker
  10 1953 — 1967 Utestående fordringar
  11 1953 — 1957 Ombudsprovisioner
  12 1959 — 1961 Fakturabok
  13 1950 — 1953 Fri- och dagölsjournal
  14 1928 — 1929 Kassabok
  15 1940 — 1943 Kassabok?
  16 1956 — 1961 Forsedlar
  17 1963 Forsedlar
 • Serie Ö 1: Övriga handlingar
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  2 1930 — 1931 Elsa Vidstens övningsbok för kassabokföring 1930
  Ritningar till disponentvillan 1931