Ångermanälvens Virkesleverantörers Centralförening U.P.A. | Årtal: 1924 — 1927

Arkivbildare: Ångermanälvens Virkesleverantörers Centralförening U.P.A.

Verksamhetsperiod: 1924 — 1927

Historik arkivbildare:

Föreningens syfte är att tillvarata virkesleverantörernas intressen rörande avverkningar, försäljningar, intumningar och flottningar. Föreningens verksamhetsområde är Ångermanälvens flodområde. Styrelsen har sitt säte i Ramsele. Sockenföreningens medlemmar består av jordbrukare, arrendatorer, skogsarbetare samt andra intressenter som vill stödja föreningens syfte.

Innehållsförteckning:

  • Serie A 1: Protokoll
    Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
    1 1924 — 1927 Häri även stadgar år 1924
    Stadgar för Virkesleverantörers Sockenförening tillhörande Ångermanälvens Virkesleverantörers
    Centralförening U.P.A.