Ångpanneföreningen | Årtal: 1930 — 1985

Arkivbildare: Ångpanneföreningen

Verksamhetsperiod: 1930 — 1985

Historik arkivbildare:

ÅF är ett ledande teknikkonsultföretag med kunskap som vilar på hundraårig erfarenhet. ÅF erbjuder kvalificerade tjänster och lösningar för industrins processer, för infrastrukturella projekt och vid utvecklingen av produkter och IT-system. ÅF är även en ledande aktör inom kontroll och besiktning. ÅF har idag cirka 3750 anställda (2006). Basen finns i Europa, men verksamhet och kunder finns i hela världen. Den första ångpanneföreningen bildades i Malmö 23 februari 1895 under namnet ”Södra Sveriges Ångpanneförening”. Avsikten är att genom återkommande besiktningar förhindra olyckor. 1897 bildas ”Mellersta och Norra Sveriges Ångpanneförening” i Stockholm. 1910 upptas eltekniken som verksamhetsområde genom att föreningarna anställer av försäkringsbolagen auktoriserade besiktningsmän. Mellersta och Norra Sveriges Ångpanneförening och Södra Sveriges Ångpanneförening fusioneras 1964 till Ångpanneföreningen-ÅF, som täcker hela Sverige. 1977 förstatligas besiktningsverksamheten på tryckkärls-, hiss- och lyftsidan och nära 300 anställda överförs till AB Statens Anläggningsprovning, SA. 1981 överförs konsultrörelsen från förening till aktiebolag- AB Ångpanneföreningen. 1984 köper investmentbolagen AB Investor och Förvaltnings AB Providentia 35 % av föreningens aktieinnehav i AB Ångpanneföreningen. 1991 köper Sydkraft aktier av Investor och Providentia och blir, efter Ångpanneföreningens Forskningsstiftelse, näst största ägare. Efter en svår lågkonjunktur når ÅF sitt bästa ekonomiska resultat någonsin 1994, och 1995, lagom till 100-års jubileet, når man ännu bättre resultat. Koncernen nyanställer 370 personer.

Innehållsförteckning:

 • Serie F 1: Ritningar
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1930 — 1975 Pannorna, reg nr 13418- 13420, 1963; K-kärl 1930-1975
  2 1963 Pannorna reg nr 13418/19/20, 1963
  3 1931 — 1974 Handlingar från Väja-Dynäs. Provningsintyg från AB Materialröntgen 1972, besiktningshandlingar (reg nr E604) 1945-1953; diffusörer f.d. Nensjö Sulfatfabrik 1961-1962; Sandviken Sulfatfabrik 1955-1968; äldre ritningar 1931-1954 samt K-kärl 1935-1974
  4 1946 — 1962 Handlingar från Pilgrimsstads AB. Panna reg nr 13320, 1959-1960; ritningspärm 1946-1962
  5 1940 — 1985 Handlingar från Forsså Bruk, Näsviken. Torkcylindrar 1956-1985; ritningspärm 1940-1967
  6 1958 — 1985 Sundsvalls Bryggeri AB 1963-1974; Torsviks och Ramvisk Sågverk 1961-1985; Gullfiber AB Söråker 1958-1974
  7 1939 — 1967 AB Sundsvalls Verkstäder 1939-1961; Kooperativa Produktionsföreningen Sundsvall 1948-1967; Skönsmon- Sundsvalls Andelstvätteri 1950-1951; Nedre Norrlands Producentförening och Sikås Mejeri Hammerdal 1957-1959; Ångermanlands Mejeriförening och Sollefteå Mejeri 1951-1953