Anrep, Annie, handlingar, 1893-1961 | Årtal: 1893 — 1961

Arkivbildare: Anrep, Annie, handlingar, 1893-1961

Verksamhetsperiod: 1893 — 1961

Historik arkivbildare:

Konsulinnan och hennes make, konsul Herman Anrep, ägde aktier i bland annat Skellefteå Ångbryggeriaktiebolag, och en hel del handlingar rör detta bolag. Annie Anrep, född Wennerström, föddes 27 oktober 1878 (födelseort okänd) och dog 14 juni 1960. Herman Anrep föddes 1867 i Norra Råde församling i Värmland och dog 29 december 1929.

Innehållsförteckning: