Apoteket i Skog | Årtal: 1864 — 1954

Arkivbildare: Apoteket i Skog

Verksamhetsperiod: 1864 — 1954

Historik arkivbildare:

Enligt skrivelse från Landshövdingeämbetet i Västernorrlands Län den 15 december 1863 till provinsialläkaren i Skogs distrikt skulle det nya apoteket i Skog avsynas 14 juni 1864.

Innehållsförteckning:

  • Serie A 1: Protokoll
    Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
    1 1864 — 1954 Avsyningsprotokoll, inspektionsprotokoll och visitationsprotokoll
  • Serie F 1: Handlingar ordnade efter ämne
    Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
    1 1865 — 1910 Berättelser om Apoteksväsendet i Sverige