Arbetarpressens Förlagsaktiebolag | Årtal: 1937 — 1988

Arkivbildare: Arbetarpressens Förlagsaktiebolag

Verksamhetsperiod: 1937 — 1988

Historik arkivbildare:

Återfanns i Tidnings AB Nya Norrland/Dagbladet

Innehållsförteckning:

  • Serie F 1: Handlingar ordnade efter ämne
    Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
    1 1937 — 1988 Årssammandrag
    Översikt skriven av Anders Nilsson