Arboga Bryggeri AB | Årtal: 1903 — 1980

Arkivbildare: Arboga Bryggeri AB

Verksamhetsperiod: 1903 — 1980

Historik arkivbildare:

Innehållsförteckning:

 • Serie F 1: Handlingar ordnade efter ämne
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1903 — 1980 Konstituerande styrelseprotokoll 1974
  Produktionshandlingar och ritningar från företaget A. Ziemann GmbH, Ludwigsburg, angående
  bland annat silkar 1955-1960
  Ritningar på maskiner m.m. från Bröderna Hermann Stockholm, A. Ziemann GmbH och Anton Steinecker Maschinenfabrik GmbH, samt ritningar från Nya Bryggeriet i Arboga 1953-1960
  Ritning på 1923 gjorda nybyggnader och 1932 gjorda tillbyggnad på Arboga Bryggeri AB 1903-1932
  Brev från AB Metallimport 1960
  PM angående flytt av bryggeriutrustning till Sundsvall 1980
  Leveranskatalog 1959