Avesta Storfors Byggnadskommitté | Årtal: 1892 — 1954

Arkivbildare: Avesta Storfors Byggnadskommitté

Verksamhetsperiod: 1892 — 1954

Historik arkivbildare:

Kommittén bildades c:a 1923 för att samordna utbyggnaden av Dalälven vid Månsbo. Kommittén upphörde i och med beslut 1929.

Innehållsförteckning:

 • Serie F 1: Handlingar
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1892 — 1925 Domstolsprotokoll
  2 1929 Domstolsutslag mm
  3 Ämnesmappar nummer 1-36
  4 Ämnesmappar nummer 37-72
  5 Ämnesmappar nummer 73-125
  6 Ämnesmappar nummer 126-146
  7 Ämnesmappar nummer 147-169
  8 Ämnesmappar nummer 170-321
  9 Ämnesmappar nummer 322-349
  10 Ämnesmappar nummer 350-402
  11 Skriftväxling
  12 1900 — 1903 Förslag nummer 1-4 rörande tillgodogörande av vattenkraften i Avesta Storfors. 17 stycken fotografier.
  13 1923 — 1943 Kassa och huvudbok 1923
  Huvudböcker 1923-1943
  Kassadagbok
  Kassarapporter
  14 1929 — 1930 Dagbok
  15 1930 — 1932 Dagbok
  16 1930 — 1932 Uppmätningar och avräkningar
  17 1923, 1931 — 1932 Verifikationer
  18 1929 — 1931 Allmänt om dammen
  20 1901 — 1913 Avrinningsdiagram rörande vattenförhållandena i Dalälven vid Avesta före och efter Siljans reglering
  21 Ritningar rörande regleringsdamm i Avestaforsen Alt. 1-3
  22 Ritningsförslag till regleringsdamm i Storforsen. Alt.2
  23 Ritningsförslag till utvidgning av Månsbo Kraftcentral
  24 Ritningsförslag till nybyggnanden vid Månsbo. Alt. A och B
  25 Ritningsförslag till utvidgning av Månsbo Kraftcentral. Alt. C
  26 1930 — 1939 Vattenavläsningar
  27 1940 — 1954 Vattenståndsmätningar 1940-1944, 1946-1948, 1951-1954
  Vattenavläsningar 1943-1945
  28 1931 Avesta Storfors dammar, sektioner och profiler
  29 1931 Avesta Storfors dammar, sektioner och profiler