Boktryckeri AB i Sundsvall | Årtal: 1901 — 1902

Arkivbildare: Boktryckeri AB i Sundsvall

Verksamhetsperiod: 1901 — 1902

Historik arkivbildare:

Boktryckeri- Aktiebolaget i Sundsvall grundades den 21 februari 1873. Verksamheten bestod av tryckeri, bokbinderi och utgivning av tidningen Sundsvalls Posten. För mer information se Tryckeribolaget i Sundsvall AB:s arkiv.

Innehållsförteckning:

  • Serie F 1: Ämnesordnade handlingar
    Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
    1 1901 — 1902 Förteckningar över vad som blivit tryckt på Boktryckeri-Aktiebolag i Sundsvall