Bollsta Bruk 1873-1972 | Årtal: 1873 — 1972

Arkivbildare: Bollsta Bruk 1873-1972

Verksamhetsperiod: 1873 — 1972

Historik arkivbildare:

Bollsta Bruk Under 1680-talet fick Carl Larsson Sparre, landshövding i Västernorrlands län, samt innehavare av Graninge Bruk, idén att anlägga en masugn och en hammarsmedja vid Bollstaån. Sparre fick dock aldrig tillfälle att förverkliga de idéerna. År 1737 beviljade bergskollegium Johan Clason (Graninge Bruks ägare) och Jacob Polack (ägare till Holms säteri och Gålsjö bruk) tillstånd att uppföra en masugn vid Bollsta. Anledningen var att trygga tillförseln av tackjärn till stånghamrarna vid Graninge och Gålsjö. Den första masugnen byggdes upp 1738 av resterna från masugnen från Sollefteå bruk. Järnframställningen tog fart 1741 och malm fraktades hit, liksom till Graninge bruk, från Utö gruva i Stockholms skärgård, men också från Bondgruvan i Norberg. Varvsindustrin var vid denna tid redan i full gång. Hundra år senare, år 1841 köptes och moderniserades skeppsvarvet och hamnen i Bollsta av sjökapten Johan Nyberg (född i Nyland 1801, död i Bollstabruk 1875, sjökaptensexamen vid navigationsskolan i Härnösand). Samma år, 1841, byggdes det då största fartyget i Svenska handelsflottan, Matilda Christina. Nyberg lät också bygga herrgården Johannisberg under denna tidsperiod. 1853 kompletterades järnbruket med en vattensåg med fyra ramar och en kantbänk. Redan 1860 efterträddes den av en ångsåg med fem ramar och två kantbänkar. År 1899 släcktes masugnen i Bollsta för gott. Bruket kom så småningom att tillhöra Graningeverkens AB. Huvudkontoret för bolaget flyttades under brukspatron Gavelius tid till Bollsta och Bollsta sågverk blev bolagets obestridliga centrum. Brukssamhällena var länge i stort sett självförsörjande vad gäller jordbruksprodukter, och Graningeverkens jordbruk i Bollstabruk var ett av de största i Norrland och höll igång till 1950. Rester av masugnsbyggnaden från 1886 och herrgårdsbyggnaden från 1816 (första gången uppförd 1738) finns idag kvar. Arbetarkasernerna, som fick namnet Kejsarstaden och uppfördes 1997-1894, finns även de kvar och klassas som en miljö av riksintresse. Bollsta sågverk ingår idag i SCA-koncernen. Mars 2015 Daniel Nordin, arkivchef

Innehållsförteckning:

 • Serie E 1: Kopieböcker
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1887 — 1895
  2 1895 — 1902
  3 1900 — 1931 Nr 4
 • Serie E 2: Postböcker
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1907 — 1910
  2 1911 — 1925
  3 1926 — 1927
  4 1927 — 1928
 • Serie E 3: Korrespondens
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1910 Januari
  2 1910 Februari
  3 1910 Mars
  4 1910 April
  5 1910 Maj
  6 1910 Juni
  7 1910 Juli
  8 1910 Augusti
  9 1910 September
  10 1910 Oktober
  11 1910 November
  12 1910 December
  13 1910 Januari – September
  14 1910 September – December
  15 1911 Januari
  16 1911 Februari
  17 1911 Januari – Maj
  18 1911 Mars – April
  19 1911 Maj
  20 1911 Juni – Juli
  21 1911 Juni – Augusti
  22 1911 Augusti – Oktober
  23 1911 September – Oktober
  24 1911 November – December
  25 1912 Januari – Mars
  26 1912 Mars – Maj
  27 1912 Juni – Juli
  28 1912 Augusti – September
  29 1912 Oktober – December
  30 1913 Januari – April
  31 1913 Maj – Juni
  32 1913 Juli – Augusti
  33 1913 Augusti – Oktober
  34 1913 November – December
  35 1914 Januari – Mars
  36 1914 April – Maj
  37 1914 Juni – September
  38 1914 Augusti – December
  39 1915 Januari – April
  40 1915 Maj – Juli
  41 1915 Augusti – Oktober
  42 1915 — 1916 Oktober 1915 – Januari 1916
  43 1916 Januari – April
  44 1916 April – Juli
  45 1916 Juli – September
  46 1916 Oktober – December
  47 1917 Januari – April
  48 1917 April – Juli
  49 1917 Augusti – Oktober
  50 1917 November – December
  51 1918 Januari – Mars
  52 1918 Mars – Juni
  53 1918 Juni – Augusti
  54 1918 Augusti – Oktober
  55 1918 November – December
  56 1919 Januari – Mars
  57 1919 April – Juni
  58 1919 Juli – September
  59 1919 Oktober – December
  60 1920 Januari – Mars
  61 1920 April – Juni
  62 1920 Juni – Augusti
  63 1920 September – Oktober
  64 1920 November – December
  65 1921 Januari – Mars
  66 1921 April – Juli
  67 1921 Augusti – Oktober
  68 1921 Oktober – December
  69 1922 Januari – Mars
  70 1922 April – Juni
  71 1922 Juli – Augusti
  72 1922 September – Oktober
  73 1922 November – December
  74 1923 Januari – Mars
  75 1923 April – Maj
  76 1923 Juni – Juli
  77 1923 Augusti – September
  78 1923 Oktober – November
  79 1923 December
  80 1924 Januari – Februari
  81 1924 Mars – April
  82 1924 Maj – Juni
  83 1924 Juli
  84 1924 Augusti – Oktober
  85 1924 November – December
  86 1925 Januari – Februari
  87 1925 Mars – April
  88 1925 Maj – Juni
  89 1925 Juli – Augusti
  90 1925 September – Oktober
  91 1925 November – December
  92 1926 Januari – Februari
  93 1926 Mars – April
  94 1926 Maj – Juni
  95 1926 Juli – Augusti
  96 1926 September – Oktober
  97 1926 November – December
  98 1927 Januari – Februari
  99 1927 Mars – April
  100 1927 Maj – Juni
  101 1927 Juli – Augusti
  102 1927 September – Oktober
  103 1927 November
  104 1927 December
  105 1928 Januari – Februari
  106 1928 Mars – April
  107 1928 Maj – Juni
  108 1928 Juli – Augusti
  109 1928 September – Oktober
  110 1928 November
  111 1928 December
  112 1929 Januari – Februari
  113 1929 Mars – April
  114 1929 Maj – Juni
  115 1929 Juli – Augusti
  116 1929 September – Oktober
  117 1930 Januari – Februari
  118 1930 Mars – April
  119 1930 Maj – Juni
  120 1930 Juli
  121 1930 Augusti – September
  122 1930 Oktober – November
  123 1930 December
  124 1930 Försäljningskontoret
  Oktober – December
  125 1931 Januari – Februari
  126 1931 Mars – April
  127 1931 Maj – Juni
  128 1931 Juni – Juli
  129 1931 Augusti – September
  130 1931 Oktober – November
  131 1931 November – December
  132 1931 Försäljningskontoret
  133 1932 Januari – Februari
  134 1932 Mars – Maj
  135 1932 Maj – Juli
  136 1932 Juli – Augusti
  137 1932 September – Oktober
  138 1932 Oktober – November
  139 1932 November – December
  140 1932 Sandviken 30/7 – 31/12
  141 1932 Försäljningskontoret 2/1 – 31/12
  142 1933 Försäljningskontoret 1/6 – 30/9
  143 1933 Försäljningskontoret 1/10 – 31/12
  144 1933 A – E
  145 1933 F
  146 1933 G – J
  147 1933 K – R
  148 1933 S
  149 1933 T – U
  150 1933 V – Ö
  151 1933 Försäljningskontoret 1/1 – 31/5
  152 1934 A – E
  153 1934 F
  154 1934 G – J
  155 1934 K – R
  156 1934 S
  157 1934 T – U
  158 1934 V – Ö
  159 1934 Försäljningskontoret 1/1 – 30/4
  160 1934 Försäljningskontoret 1/5 – 31/8
  161 1934 Försäljningskontoret 1/9 – 31/12
  162 1934 Sandvikens Cellulosa 1934-1937
  163 1935 A – E
  164 1935 F
  165 1935 G – J
  166 1935 K – R
  167 1935 S
  168 1935 T – U
  169 1935 V – Ö
  170 1935 Försäljningskontoret 1/1 – 30/4
  171 1935 Försäljningskontoret 1/5 – 31/8
  172 1935 Försäljningskontoret 1/9 – 31/12
  173 1936 A – E
  174 1936 F
  175 1936 G – J
  176 1936 K – R
  177 1936 S
  178 1936 T – U
  179 1936 V – Ö
  180 1936 Försäljningskontoret 1/1 – 30/5
  181 1936 Försäljningskontoret 1/5 – 31/8
  182 1936 Försäljningskontoret 1/9 – 31/12
  183 1937 A – E
  184 1937 F
  185 1937 G – L
  186 1937 M – R
  187 1937 S
  188 1937 T – U
  189 1937 V – Ö
  190 1937 Försäljningskontoret 1/1 – 31/5
  191 1937 Försäljningskontoret 1/6 – 30/9
  192 1937 Försäljningskontoret 1/10 – 31/12
  193 1923 — 1937 AB Bogseringskompaniet
  194 1938 A – E
  195 1938 F
  196 1938 G – J
  197 1938 K – R
  198 1938 S
  199 1938 T – U
  200 1938 V – Ö
  201 1938 Försäljningskontoret 1/1 – 31/5
  202 1938 Försäljningskontoret 6/5 – 31/10
  203 1938 Försäljningskontoret 1/11 – 31/12
  204 1938 Elektriska AB Skandia
  205 1938 — 1942 Sandvikens Cellulosa AB
  206 1939 A – C
  207 1939 D – F
  208 1939 G – J
  209 1939 K – R
  210 1939 S
  211 1939 T – U
  212 1939 V – Ö
  213 1939 Försäljningskontoret 1/1 – 30/4
  214 1939 Försäljningskontoret 1/5 – 31/8
  215 1939 Försäljningskontoret 1/9 – 30/12
  216 1940 A – C
  217 1940 D – F
  218 1940 G – J
  219 1940 K – R
  220 1940 S
  221 1940 T – U
  222 1940 V – Ö
  223 1940 Försäljningskontoret 1/1 – 31/7
  224 1940 Försäljningskontoret 1/8 – 31/12
  225 1941 A – C
  226 1941 D – F
  227 1941 G – J
  228 1941 K – R
  229 1941 S
  230 1941 T – U
  231 1941 V – Ö
  232 1941 Försäljningskontoret 1/1 – 31/7
  233 1941 Försäljningskontoret 1/8 – 31/12
  234 1942 A – C
  235 1942 D – F
  236 1942 G – J
  237 1942 K – R
  238 1942 S
  239 1942 T – U
  240 1942 V – Ö
  241 1942 Försäljningskontoret 2/1 – 31/7
  242 1942 Försäljningskontoret 1/8 – 31/12
  243 1943 A – C
  244 1943 D – F
  245 1943 G – J
  246 1943 K – R
  247 1943 S
  248 1943 T – U
  249 1943 V – Ö
  250 1943 Försäljningskontoret 2/1 – 31/5
  251 1943 Försäljningskontoret 1/6 – 31/12
  252 1943 — 1948 Sandvikens Cellulosa AB
  253 1944 A – C
  254 1944 D – F
  255 1944 G – J
  256 1944 K – R
  257 1944 S
  258 1944 T – U
  259 1944 V – Ö
  260 1944 Försäljningskontoret 1/1 – 31/7
  261 1944 Försäljningskontoret 1/8 – 30/12
  262 1945 A – C
  263 1945 D – F
  264 1945 G – J
  265 1945 K – R
  266 1945 S
  267 1945 T – U
  268 1945 V – Ö
  269 1945 Försäljningskontoret 1/1 – 15/7
  270 1945 Försäljningskontoret 16/7 – 31/12
  271 1946 A – C
  272 1946 D – F
  273 1946 G – J
  274 1946 K – R
  275 1946 S – U
  276 1946 V – Ö
  277 1946 Försäljningskontoret 1/1 – 31/5
  278 1946 Försäljningskontoret 1/6 – 30/9
  279 1946 Försäljningskontoret 1/10 – 31/12
  280 1947 A – C
  281 1947 D – F
  282 1947 G – J
  283 1947 K – R
  284 1947 S
  285 1947 T – Ö
  286 1947 Försäljningskontoret 2/1 – 30/6
  287 1947 Försäljningskontoret 1/7 – 30/6
  288 1947 Försäljningskontoret 25/11 – 31/12
  289 1948 A – C
  290 1948 D – F
  291 1948 G – J
  292 1948 K – R
  293 1948 S
  294 1948 T – U
  295 1948 V – Ö
  296 1948 Försäljningskontoret 1/1 – 31/7
  297 1948 Försäljningskontoret 1/8 – 31/12
  298 1949 A – G
  299 1949 H – R
  300 1949 S – Ö
  301 1949 Försäljningskontoret 3/1 – 30/6
  302 1949 Försäljningskontoret 1/7 – 31/12
  303 1950 A – J
  304 1950 K – R
  305 1950 S – Ö
  306 1950 Försäljningskontoret 1/1 – 30/6
  307 1950 Försäljningskontoret 1/7 – 31/12
  308 1950 Försäljningskontoret
  Skeppningar
  309 1950 Skandia Sundsvalls Enskilda Bank
  310 1950 — 1953 Nya Pannhuset
  311 1950 — 1952 Impregnering, stolpar och slipers
  312 1951 A – J
  313 1951 K – S
  314 1951 T – Ö
  315 1951 Försäljningskontoret 1/1 – 30/6
  316 1951 Försäljningskontoret 1/7 – 31/12
  317 1951 Skeppning
  318 1951 Skandia Sundsvalls Enskilda Bank
  319 1952 A – G
  320 1952 H – S
  321 1952 T – Ö
  322 1952 Försäljningskontoret 1/1 – 30/7
  323 1952 Försäljningskontoret 1/8 – 31/12
  324 1952 Försäljningskontoret
  Skeppning 1/1 – 30/7
  325 1952 Försäljningskontoret
  Skeppning 1/8 – 31/12
  326 1952 Skandia Sundsvalls Enskilda Bank
  327 1953 A – F
  328 1953 G – R
  329 1953 S – Ö
  330 1953 Försäljningskontoret 1/1 – 31/7
  331 1953 Försäljningskontoret 1/8 – 31/12
  332 1953 Försäljningskontoret
  Skeppningar 1/1 – 30/6
  333 1953 Försäljningskontoret
  Skeppningar 1/7 – 31/12
  334 1953 Impregnering, stolpar och slipers
  335 1954 A – F
  336 1954 G – R
  337 1954 S – Ö
  338 1954 Försäljningskontoret 1/1 – 30/6
  339 1954 Försäljningskontoret 1/7 – 31/12
  340 1954 Försäljningskontoret
  Skeppning 1/1 – 31/7
  341 1954 Försäljningskontoret
  Skeppning 1/8 – 31/12
  342 1954 Försäljningskontoret
  Stolpar och slipers
  343 1954 Skandia Sundsvalls Enskilda Bank
  344 1955 A – G
  345 1955 H – S
  346 1955 T – Ö
  347 1955 Försäljningskontoret 1/1 – 30/6
  348 1955 Försäljningskontoret 1/7 – 31/12
  349 1955 Försäljningskontoret
  Skeppningar, trävaror och trämassa 1/1 – 31/7
  350 1955 Försäljningskontoret
  Skeppningar, trävaror och trämassa 1/8 – 31/12
  351 1955 Försäljningskontoret
  Skeppningar, stolpar och plywood
  352 1955 Försäljningskontoret
  Stolpar och slipers
  353 1955 Skandia Sundsvalls Enskilda Bank
  354 1956 A – J
  355 1956 K – Ö
  356 1956 Försäljningskontoret 1/1 – 30/6
  357 1956 Försäljningskontoret 1/7 – 31/10
  358 1956 Försäljningskontoret 1/11 – 31/12
  359 1956 Försäljningskontoret
  Skeppning sågade trävaror och trämassa
  360 1956 Skandia Sundsvalls Enskilda Bank
  361 1956 Försäljningskontoret
  Skeppning sågade trävaror och trämassa
  362 1956 Försäljningskontoret
  Skeppning stolpar och slipers
  363 1956 Försäljningskontoret
  Stolpar och slipers
  364 1956 Försäljningskontoret
  Plywood
  365 1956 Försäljningskontoret
  Plywood
  366 1957 A – R
  367 1957 S – Ö
  368 1957 Försäljningskontoret 1/1 – 30/6
  369 1957 Försäljningskontoret 1/7 – 31/12
  370 1957 Försäljningskontoret
  Skeppning sågade trävaror och trämassa 2/1 – 28/5
  371 1957 Försäljningskontoret
  Skeppning sågade trävaror och trämassa 1/6 – 31/12
  372 1957 Försäljningskontoret
  Skeppning Impregnerade varor
  373 1957 Försäljningskontoret
  Skeppning Plywood
  374 1957 Skandia Sundsvalls Enskilda Bank
  375 1958 A – R
  376 1958 S – Ö
  377 1958 Försäljningskontoret 1/1 – 30/6
  378 1958 Försäljningskontoret 1/7 – 31/12
  379 1958 Försäljningskontoret
  Skeppning sågade trävaror och trämassa 1/1 – 31/7
  380 1958 Försäljningskontoret
  Skeppning sågade trävaror och trämassa 1/8 – 31/12
  381 1958 Försäljningskontoret
  Skeppning Impregnerade varor och plywood
  382 1959 A – Ö
  383 1959 Försäljningskontoret
  384 1959 Försäljningskontoret
  Skeppning sågade trävaror och trämassa 1/1 – 30/6
  385 1959 Försäljningskontoret
  Skeppning sågade trävaror och trämassa 1/7 – 31/12
  386 1959 Försäljningskontoret
  Plywood
  387 1960 A – Ö
  388 1960 Försäljningskontoret
  389 1960 Försäljningskontoret
  Skeppning sågade trävaror och trämassa
  390 1960 Försäljningskontoret
  Skeppning sågade trävaror och trämassa
  391 1960 Försäljningskontoret
  Skeppning Plywood och impregnerade varor
  392 1961 A – Ö
  393 1961 Försäljningskontoret
  394 1961 Försäljningskontoret
  Skeppning sågade trävaror och trämassa
  395 1961 Försäljningskontoret
  Plywood och impregnerade varor
  396 1962 A – Ö
  397 1962 Försäljningskontoret
  398 1963 A – Ö
  399 1963 Försäljningskontoret
  400 1963 Försäljningskontoret
  Skeppning trävaror
  401 1964 A – Ö
  402 1964 Försäljningskontoret
  403 1965 A – Ö
  404 1965 Försäljningskontoret
  405 1966 A – Ö
  406 1966 Försäljningskontoret
  407 1966 Försäljningskontoret
  Trävaror
  408 1967 A – Ö
  409 1968 A – Ö
  410 1968 Försäljningskontoret
  411 1969 A – Ö
  412 1970 A – Ö
  413 1971 — 1972 A – Ö
 • Serie F 1: Ämnesordnade handlingar
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1884 — 1893 Diverse förteckningar bland annat angående:
  Hjälpdagsverken 1893
  Degelprov 1890
  Vaktkontrolljournal 1890-1891
  Dagsverkskladd från hyttan 1891-1893
  Blästringsjournal för masugnen 1884-1885
  Nr 1
  2 1880 — 1898 Fraktavtal (Connossement och certepartier) 1880, 1888-1893, 1898
  3 1836 — 1897 Trävaru- och tackjärnskontrakt 1836, 1866, 1872, 1892-1897
  Timmer-,ved- och flottningskontrakt 1862-1872
  4 1889 — 1899 Handlingar angående Bollsta masugn och malminköp
  5 1904 Skeppningsböcker
  6 1905 Skeppningsböcker
  7 1905 Skeppningsböcker
  8 1909 — 1910 Skeppningsböcker
  9 1909 — 1910 Skeppningsböcker
  10 1911 Skeppningsböcker
  11 1911 Skeppningsböcker
  12 1912 Skeppningsböcker
  13 1912 — 1913 Skeppningsböcker
  14 1913 Skeppningsböcker
  15 1913 — 1914 Skeppningsböcker
  16 1913 — 1914, 1917 Skeppningsböcker
  17 1915 Skeppningsböcker
  18 1916 Skeppningsböcker
  19 1926 Skeppningsböcker
  20 1926 Skeppningsböcker
  21 1927 Skeppningsböcker
  22 1927 Skeppningsböcker
  23 1928 Skeppningsböcker
  24 1929 Skeppningsböcker
  25 1930 Skeppningsböcker
  26 1949 Rapporter över utlämnade/färdiga produkter
  27 1954 Rapporter över utlämnade/färdiga produkter
  28 1921 Provmjölkningsjournal för avelscentertävlingarna
  29 1910 — 1911 Ladugårdsrapporter
  30 1918 — 1920 Provmjölkningsjournal för avelscentertävlingarna
  31 1921 Provmjölkningsjournal för avelscentertävlingarna
  32 1922 — 1923 Provmjölkningsjournal för avelscentertävlingarna
  33 1922 — 1923 Provmjölkningsjournal för avelscentertävlingarna
  34 1923 — 1925 Provmjölkningsjournal för avelscentertävlingarna
  35 1923 — 1925 Provmjölkningsjournal för avelscentertävlingarna
  36 1926 — 1927 Provmjölkningsjournal för avelscentertävlingarna
  37 1920 — 1921 Sammanställningar för kokontrollen
  38 1922 — 1924 Sammanställningar för kokontrollen
  39 1927 — 1929 Provmjölkningsjournaler för avelscentertävlingarna för fjällras
  40 1929 — 1931 Provmjölkningsjournaler för avelscentertävlingarna för fjällras
  41 1908 — 1909 Provmjölkningsjournaler
  42 1950 — 1951 Provmjölkningsjournaler
  43 Stamrulla för kor och tjurar på Bollsta Bruk 1
  Innehåller en del bilder på enskilda djur
  1900- 1910- och 1920-talen
  44 Stamrulla för kor och tjurar på Bollsta Bruk 2
  Innehåller en del bilder på enskilda djur
  1900- 1910- och 1920-talen
  45 Stamrulla för kor och tjurar på Bollsta Bruk 3
  Innehåller en del bilder på enskilda djur
  1900- 1910- och 1920-talen
  46 Stamrulla för kor och tjurar på Bollsta Bruk 4
  Innehåller en del bilder på enskilda djur
  1900- 1910- och 1920-talen
  47 1909 — 1918 Beskrivning av egendommen Johannisberg i Ytterlännäs.
  Bland annat redogörelser för skogen, karta över
  inägorna, samt två kartor över Bollstamon
  48 1930-talet Diverse ritningar, kontrakt, kostnadsförslag, offerter, skrivelser och rapporter
  49 1882 — 1928 Ritningar till;
  Badhuset 1884
  Kolplatsen 1882-1884
  Broar 1869, 1895
  Linbanan 1901, 1909
  Slip för ångbåtar och pråmar 1884-1885, 1899
  Pålkran och timmerhästar 1902
  Innehåller även handlingar angående torkhuset 1928, bland annat inköpskontrakt
  Nr 1
  50 1921 — 1929 Handlingar angående;
  Modernisering av sågen 1921
  Omändring av sågen för tillverkning av massahack 1924
  Beräkningar för karvledning från sållhuset till kajen 1926-1929
  Nr 2
  51 1937 — 1940 — talet Handlingar angående förslag till kvarn
  Nr 3
  52 1930 — 1940 — tal Handlingar angående badhus, förråd och tvättstuga vid sågen. Bland annat utredningar, ritningar och kontrakt
  Nr4
  53 1920 — 1952 Handlingar angående nya kontoret i Bollsta 1946-1952, däribland en del korrespondens, ombyggnaden av hyvleriet, samt nya stall- och ladugårdsbyggnaden
  Nr 5
  54 1935 — 1938 Handlingar angående massamagasinet 1936-1937 (däribland offerter och ritningar)
  Virkesmagasin och massalinbana 1937-1938
  Baktimmersanläggning 1935-1936
  Barkpressanläggning
  Nya panncentralen
  Nr 6
  55 1880 — 1937 Offerter till torkanläggning 1937
  Diverse kontrakt, beräkningar och skrivelser c:a 1880-talet
  Nr 7
  56 1905 — 1930 Diverse byggnadshandlingar;
  Ny förvaltarbostad i Bollsta 1905
  Nye förvaltaren Janssons bostad 1930
  Reparation och ombyggnad av bruksskolan i Bollsta 1905-1911
  Förslag till ombyggnad av Bollsta brukskontor 1907
  Varmbadhuset 1917
  Ny kasernbyggnad å Udden 1930
  m.m.
  Nr 8
  57 1894 — 1931 Diverse handlingar;
  Ritningar, skrivelser och beräkningar bland annat rörande hyvelverket 1904-1931
  Elektriska lokomotivet vid Bollsta 1894
  Kolugnen 1906
  Nr 9
  58 1915 — 1919 Handlingar angående elektrifiering av sågen 1915-1916 och elektrifiering av kvarnen 1919
  Nr 12
  59 1970 Fotoalbum från Bollstasågen, fotograferat av Jan af Petersens omkring 1970
 • Serie G 1: Räkenskaper
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1873 Kapitalbok
  2 1873 Journal
  3 1873 Afräkningsbok
  4 1873 Kassabok
  5 1874 Kapitalbok
  6 1874 Journal
  7 1874 Afräkningsbok
  8 1874 Kassabok
  9 1875 Kapitalbok
  10 1875 Journal
  11 1875 Afräkningsbok
  12 1875 Kassabok
  13 1875 Memorial
  14 1876 Kapitalbok
  15 1876 Journal
  16 1876 Afräkningsbok
  17 1876 Kassabok
  18 1876 Memorial
  19 1877 Kapitalbok
  20 1877 Journal
  21 1877 Afräkningsbok
  22 1877 Kassabok
  23 1877 Memorial
  24 1878 Kapitalbok
  25 1878 Journal
  26 1878 Afräkningsbok
  27 1878 Kassabok
  28 1878 Memorial
  29 1879 Kapitalbok
  30 1879 Journal
  31 1879 Afräkningsbok
  32 1879 Kassabok
  33 1879 Memorial
  34 1880 Kapitalbok
  35 1880 Journal
  36 1880 Afräkningsbok
  37 1880 Kassabok
  38 1880 Memorial
  39 1881 Kapitalbok
  40 1881 Journal
  41 1881 Afräkningsbok
  42 1881 Kassabok
  43 1881 Memorial
  44 1882 Kapitalbok
  45 1882 Journal
  46 1882 Afräkningsbok
  47 1882 Kassabok
  48 1882 Memorial
  49 1883 Kapitalbok
  50 1883 Journal
  51 1883 Afräkningsbok
  52 1883 Kassabok
  53 1883 Memorial
  54 1884 Kapitalbok
  55 1884 Journal
  56 1884 Afräkningsbok
  57 1884 Kassabok
  58 1884 Memorial
  59 1885 Kapitalbok
  60 1885 Journal
  61 1885 Afräkningsbok
  62 1885 Kassabok
  63 1885 Memorial
  64 1886 Kapitalbok
  65 1886 Journal
  66 1886 Afräkningsbok
  67 1886 Kassabok
  68 1886 Memorial
  69 1887 Kapitalbok
  70 1887 Journal
  71 1887 Afräkningsbok
  72 1887 Kassabok
  73 1887 Memorial
  74 1888 Kapitalbok
  75 1888 Journal
  76 1888 Afräkningsbok
  77 1888 Kassabok
  78 1888 Memorial
  79 1889 Kapitalbok
  80 1889 Journal
  81 1889 Afräkningsbok
  82 1889 Kassabok
  83 1889 Memorial
  84 1890 Kapitalbok
  85 1890 Journal
  86 1890 Afräkningsbok
  87 1890 Kassabok
  88 1890 Memorial
  89 1891 Kapitalbok
  90 1891 Journal
  91 1891 Afräkningsbok
  92 1891 Kassabok
  93 1891 Memorial
  94 1892 Kapitalbok
  95 1892 Journal
  96 1892 Afräkningsbok
  97 1892 Kassabok
  98 1892 Memorial
  99 1893 Kapitalbok
  100 1893 Journal
  101 1893 Afräkningsbok
  102 1893 Kassabok
  103 1893 Memorial
  104 1894 Kapitalbok
  105 1894 Journal
  106 1894 Afräkningsbok
  107 1894 Kassabok
  108 1894 Memorial
  109 1895 Kapitalbok
  110 1895 Journal
  111 1895 Afräkningsbok
  112 1895 Kassabok
  113 1895 Memorial
  114 1896 Kapitalbok
  115 1896 Journal
  116 1896 Afräkningsbok
  117 1896 Kassabok
  118 1896 Memorial
  119 1897 Kapitalbok
  120 1897 Journal
  121 1897 Afräkningsbok
  122 1897 Kassabok
  123 1897 Memorial
  124 1898 Kapitalbok
  125 1898 Journal
  126 1898 Afräkningsbok
  127 1898 Kassabok
  128 1898 Memorial
  129 1899 Kapitalbok
  130 1899 Journal
  131 1899 Afräkningsbok
  132 1899 Kassabok
  133 1899 Memorial
  134 1900 Kapitalbok
  135 1900 Journal
  136 1900 Journal
  137 1900 Afräkningsbok
  138 1900 Kassabok
  139 1900 Kassabok
  140 1900 Memorial
  141 1901 Kapitalbok
  142 1901 Journal
  143 1901 Afräkningsbok
  144 1901 Kassabok
  145 1902 Kapitalbok
  146 1902 Journal
  147 1902 Afräkningsbok
  148 1902 Kassabok
  149 1903 Kapitalbok
  150 1903 Journal
  151 1903 Afräkningsbok
  152 1903 Kassabok
  153 1904 Kapitalbok
  154 1904 Journal
  155 1904 Afräkningsbok
  156 1904 Kassabok
  157 1905 Kapitalbok
  158 1905 Journal
  159 1905 Afräkningsbok
  160 1905 Kassabok
  161 1905 Memorial
  162 1906 Kapitalbok
  163 1906 Journal
  164 1906 Afräkningsbok
  165 1906 Kassabok
  166 1907 Kapitalbok
  167 1907 Journal
  168 1907 Afräkningsbok
  169 1907 Kassabok
  170 1908 Kapitalbok
  171 1908 Journal
  172 1908 Afräkningsbok
  173 1908 Kassabok
  174 1909 Kapitalbok
  175 1909 Journal
  176 1909 Afräkningsbok
  177 1909 Kassabok
  178 1910 Kapitalbok
  179 1910 Journal
  180 1910 Afräkningsbok
  181 1910 Kassabok
  182 1910 Memorial
  183 1911 Kapitalbok
  184 1911 Journal
  185 1911 Afräkningsbok
  186 1911 Kassabok
  187 1912 Kapitalbok
  188 1912 Journal
  189 1912 Afräkningsbok
  190 1912 Kassabok
  191 1913 Kapitalbok
  192 1913 Journal
  193 1913 Afräkningsbok
  194 1913 Kassabok
  195 1914 Kapitalbok
  196 1914 Journal
  197 1914 Afräkningsbok
  198 1914 Kassabok
  199 1915 Kapitalbok
  200 1915 Journal
  201 1915 Afräkningsbok
  202 1915 Kassabok
  203 1915 Memorial
  204 1916 Kapitalbok
  205 1916 Journal
  206 1916 Afräkningsbok
  207 1916 Kassabok
  208 1916 Memorial
  209 1917 Kapitalbok
  210 1917 Journal
  211 1917 Afräkningsbok
  212 1917 Kassabok
  213 1918 Kapitalbok
  214 1918 Journal
  215 1918 Afräkningsbok
  216 1918 Kassabok
  217 1919 Kapitalbok
  218 1919 Journal
  219 1919 Afräkningsbok
  220 1919 Kassabok
  221 1920 Kapitalbok
  222 1920 Journal
  223 1920 Afräkningsbok
  224 1920 Kassabok
  225 1920 Memorial
  226 1921 Kapitalbok
  227 1921 Journal
  228 1921 Afräkningsbok
  229 1921 Kassabok
  230 1921 Memorial
  231 1922 Kapitalbok
  232 1922 Journal
  233 1922 Afräkningsbok
  234 1922 Kassabok
  235 1923 Kapitalbok
  236 1923 Journal
  237 1923 Afräkningsbok
  238 1923 Kassabok
  239 1924 Kapitalbok
  Bollsta Sågverk
  240 1924 Journal
  Bollsta Sågverk
  241 1924 Avräkningsbok
  Bollsta Sågverk
  242 1924 Kassabok
  Bollsta Sågverk
  243 1925 Kapitalbok
  Bollsta Sågverk
  244 1925 Journal
  Bollsta Sågverk
  245 1925 Avräkningsbok
  Bollsta Sågverk
  246 1925 Kassabok
  247 1926 Kapitalbok
  Bollsta Sågverk
  248 1926 Journal
  Bollsta Sågverk
  249 1926 Avräkningsbok
  Bollsta Sågverk
  250 1926 Kassabok
  Bollsta Sågverk
  251 1927 Kapitalbok
  Bollsta Sågverk
  252 1927 Journal
  Bollsta Sågverk
  253 1927 Avräkningsbok
  Bollsta Sågverk
  254 1927 Kassabok
  Bollsta Sågverk
  255 1928 Kapitalbok
  Bollsta Sågverk
  256 1928 Journal
  Bollsta Sågverk
  257 1928 Avräkningsbok
  Bollsta Sågverk
  258 1928 Kassabok
  Bollsta Sågverk
  259 1929 Kapitalbok
  260 1929 Journal
  261 1929 Avräkningsbok
  262 1929 Kassabok
  263 1929 Memorial
  Bollsta Sågverk
  264 1930 Kapitalbok
  265 1930 Journal
  266 1930 Avräkningsbok
  267 1930 Kassabok
  268 1930 Kassabok
  269 1931 Kapitalbok
  270 1931 Journal
  271 1931 Avräkningsbok
  272 1931 Kassabok
  273 1932 Kapitalbok
  274 1932 Journal
  275 1932 Avräkningsbok
  276 1932 Kassabok
  277 1933 Kapitalbok
  278 1933 Journal
  279 1933 Kassabok
  280 1934 Kapitalbok
  281 1934 Journal
  282 1934 Kassabok
  283 1935 Kapitalbok
  284 1935 Journal
  285 1935 Kassabok
  286 1936 Kapitalbok
  287 1936 Journal
  288 1936 Kassabok
  289 1937 Kapitalbok
  290 1937 Journal
  291 1937 Kassabok
  292 1938 Kapitalbok
  293 1938 Journal
  294 1938 Kassabok
  295 1939 Kapitalbok
  296 1939 Journal
  297 1939 Kassabok
  298 1940 Kapitalbok
  299 1940 Journal
  300 1940 Kassabok
  301 1941 Kapitalbok
  302 1941 Journal
  303 1941 Kassabok
  304 1942 Kapitalbok
  305 1942 Journal
  306 1942 Kassabok
  307 1943 Kapitalbok
  308 1943 Journal
  309 1943 Kassabok
  310 1944 Kapitalbok
  311 1944 Journal
  312 1944 Kassabok
  313 1945 Kapitalbok
  314 1945 Journal
  315 1945 Kassabok
  316 1946 Kapitalbok
  317 1946 Journal
  318 1946 Kassabok
  319 1947 Kapitalbok
  320 1947 Journal
  321 1947 Kassabok
  322 1948 Kapitalbok
  323 1948 Journal
  324 1948 Kassabok
  325 1949 Huvudbok
  326 1949 Memorial
  327 1950 Huvudbok
  328 1950 Kassabok
  329 1950 Memorial
  330 1951 Huvudbok
  331 1951 Kassabok
  332 1951 Memorial
  333 1952 Huvudbok
  334 1952 Kassabok
  335 1952 Memorial
  336 1953 Huvudbok
  337 1953 Kassabok
  338 1953 Memorial
  339 1954 Huvudbok
  340 1954 Kassabok
  341 1954 Memorial
  342 1955 Huvudbok
  343 1955 Kassabok
  344 1955 Memorial
  345 1956 Huvudbok
  346 1956 Kassabok
  347 1956 Memorial
  348 1957 Huvudbok
  349 1957 Kassabok
  350 1957 Memorial
  351 1958 Huvudbok
  352 1958 Kassabok
  353 1958 Memorial
  354 1959 Huvudbok
  355 1959 Kassabok
  356 1959 Memorial
  357 1960 Huvudbok
  358 1960 Kassabok
  359 1960 Memorial
  360 1961 Huvudbok
  361 1961 Kassabok
  362 1961 Memorial
  363 1962 Huvudbok
  364 1962 Kassabok
  365 1962 Memorial
  366 1963 Huvudbok
  367 1963 Kassabok
  368 1963 Memorial
  369 1964 Huvudbok
  370 1964 Kassabok
  371 1964 Memorial
  372 1965 Huvudbok
  373 1965 Kassabok
  374 1965 Memorial
  375 1966 Huvudbok
  376 1966 Kassabok
  377 1966 Memorial
  378 1967 Huvudbok
  379 1967 Kassabok
  380 1967 Memorial
  381 1968 Huvudbok
  382 1968 Kassabok
  383 1968 Memorial
 • Serie G 2: Konceptkassaböcker
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1873 — 1875
  2 1875 — 1876
  3 1876 — 1877
  4 1878
  5 1879
  6 1880
  7 1881
  8 1882
  9 1883
  10 1884
  11 1885
  12 1886
  13 1887
  14 1888
  15 1889
  16 1890
  17 1891
  18 1892
  19 1893
  20 1894
  21 1895
  22 1896
  23 1897
  24 1898
  25 1899
  26 1900
 • Serie G 3: Inventarieböcker
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1885 — 1893
  2 1894 — 1900
  3 1901 — 1906
  4 1909 — 1927
  5 1927
  6 1927 — 1930
  7 1929 — 1937
 • Serie G 4: Dagsverksböcker
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1874
  2 1875
  3 1876
  4 1877
  5 1878
  6 1878
  7 1879
  8 1879 — 1882
  9 1880
  10 1881
  11 1882
  12 1883
  13 1884
  14 1885
  15 1885 — 1888,1892
  16 1886
  17 1887
  18 1888
  19 1889
  20 1890
  21 1891
  22 1892
 • Serie G 5: Avlöningar
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1895 — 1896 Avlöningsbok för ångsågen
  Innehåller uppgifter om löner och befattninger för samtliga anställda
  2 1903 — 1905 Avlöningsbok
  3 1930 Avlöningsbok för jordbruket
  4 1930 Avlöningsbok för järnverkstan
  5 1930 Avlöningsbok för hyvleriet
  6 1930 Avlöningsbok för sågen
  7 1930 Avlöningsbok för sågen
  8 1930 Avlöningsbok för byggnadsarbeten
  9 1930 Avlöningsbok för skeppning
  10 1940 Virkesmagasinet
  11 1941 Virkesmagasinet
  12 1942 Virkesmagasinet
  13 1943 Virkesmagasinet
  14 1944 Virkesmagasinet
  15 1945 Virkesmagasinet
  16 1946 Virkesmagasinet
  17 1935 Jordbruket
  18 1940 Jordbruket
  19 1941 Jordbruket
  20 1942 Jordbruket
  21 1943 Jordbruket
  22 1944 Jordbruket
  23 1945 Jordbruket
  24 1946 Jordbruket
  25 1935 Järnverkstaden, timmerbommen m.m.
  26 1940 Järnverkstaden, timmerbommen m.m.
  27 1941 Järnverkstaden, timmerbommen m.m.
  28 1942 Järnverkstaden, timmerbommen m.m.
  29 1943 Järnverkstaden, timmerbommen m.m.
  30 1944 Järnverkstaden, timmerbommen m.m.
  31 1945 Järnverkstaden, timmerbommen m.m.
  32 1946 Järnverkstaden, timmerbommen m.m.
  33 1935 Hyvleriet
  34 1940 Hyvleriet
  35 1941 Hyvleriet
  36 1942 Hyvleriet
  37 1943 Hyvleriet
  38 1944 Hyvleriet
  39 1945 Hyvleriet
  40 1946 Hyvleriet
  41 1943 Bad och tvätt
  42 1930 Sågen
  43 1940 Sågen
  44 1941 Sågen
  45 1942 Sågen
  46 1943 Sågen
  47 1944 Sågen
  48 1945 Sågen
  49 1946 Sågen
  50 1940 Byggnadsarbeten
  51 1941 Byggnadsarbeten
  52 1942 Byggnadsarbeten
  53 1943 Byggnadsarbeten
  54 1944 Byggnadsarbeten
  55 1945 Byggnadsarbeten
  56 1946 Byggnadsarbeten
  57 1940 Trämassa
  58 1941 Trämassa
  59 1942 Trämassa
  60 1944 Trämassa
  61 1945 Trämassa
  62 1946 Trämassa
  63 1930 Brädgården
  64 1935 Brädgården
  65 1960 Avlöningslistor
  66 1967 Avlöningslistor
  67 1968 Avlöningslistor
  68 1940 Avlöningslistor
  69 1942 Förteckning och personuppgifter över anställda vid Bollsta Bruk 1 oktober
  70 1947 Avlöningskort för arbetare
  71 1948 Avlöningskort för arbetare
  72 1949 Avlöningskort för arbetare
  73 1950 Avlöningskort för arbetare
  74 1951 Avlöningskort för arbetare
  75 1952 Avlöningskort för arbetare
  76 1953 Avlöningskort för arbetare
  77 1954 Avlöningskort för arbetare
  78 1955 Avlöningskort för arbetare
  79 1956 Avlöningskort för arbetare
  80 1957 Avlöningskort för arbetare
  81 1958 Avlöningskort för arbetare
  82 1959 Avlöningskort för arbetare
  83 1960 Avlöningskort för arbetare
  84 1961 Avlöningskort för arbetare
  85 1962 Avlöningskort för arbetare
  86 1963 Avlöningskort för arbetare
  87 1964 Avlöningskort för arbetare
  88 1965 Avlöningskort för arbetare
  89 1966 Avlöningskort för arbetare
  90 1967 — 1968 Avlöningskort för arbetare
  91 1963 — 1968 Avlöningskort för tjänstemän
  92 1947 — 1958 Kollektivavtal och lönelistor m.m.
  93 1950 — 1951 Avlöningsextraktböcker
  94 1952 — 1954 Avlöningsextraktböcker
  95 1955 — 1956 Avlöningsextraktböcker
  96 1947 — 1950 Lönekortskataloger för tjänste- och förmän med flera
  97 1951 — 1954 Lönekortskataloger för tjänste- och förmän med flera
  98 1955 — 1956 Lönekortskataloger för tjänste- och förmän med flera
  99 1957 — 1958 Lönekortskataloger för tjänste- och förmän med flera
  100 1959 — 1960 Lönekortskataloger för tjänste- och förmän med flera
  101 1961 — 1962 Lönekortskataloger för tjänste- och förmän med flera
 • Serie G 6: Diverse räkenskaper
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1935 Journalverifikationer
  2 1945 Journalverifikationer
  3 1950 Journalverifikationer
  4 1960 Inkomstverifikationer
  5 1960 Memorialverifikationer
  6 1960 Memorialverifikationer
  7 1960 Memorialverifikationer
  8 1960 Memorialverifikationer
  9 1968 Memorialverifikationer
  10 1968 Memorialverifikationer
  11 1968 Memorialverifikationer
  12 1894 — 1896 Blåsningsjournal
  Innehåller även en kapitalbok för år 1888
  Nr 3
  13 1891 Sågningsförtjänst
  14 1930 — 1961 Råbalanser
  1930-1932
  1957-1961
  15 1945 — 1957 Råbalanser
  16 1923 — 1930 Dagskassa
  17 1937 Special för Bollsta Bruk och Graningeverkens AB
  18 1938 — 1942 Special för Bollsta Bruk och Graningeverkens AB
  19 1940 — 1941 Special för Bollsta Bruk och Graningeverkens AB
  20 1943 — 1948 Special för Bollsta Bruk och Graningeverkens AB
  21 1934 — 1952 Kostnadsförslag
  22 1953 — 1956 Kostnadsförslag
  23 1873 Fakturabok
  24 1881 — 1885 Fakturaliggare över skeppade trävaror i Bollsta
  25 1890 — 1894 Trävarufakturor
  Nr5
  26 1895 — 1899 Trävarufakturor
  27 1958 Trävarufakturor
  28 1959 Trävarufakturor
  29 1960 Trävarufakturor
  30 1961 Trävarufakturor
  31 1962 Trävarufakturor
  32 1963 Trävarufakturor
  33 1964 Trävarufakturor
  34 1965 Trävarufakturor
  35 1966 Trävarufakturor
  36 1967 Trävarufakturor
  37 1968 Trävarufakturor
  38 1968 Trävarufakturor
  39 1969 Trävarufakturor
  40 1962 — 1963 Kommissioner på trävaror
  41 1964 — 1965 Kommissioner på trävaror
  42 1966 — 1967 Kommissioner på trävaror
  43 1968 — 1969 Kommissioner på trävaror