Borgsjö Lokalavdelning av Medelpads Skogsägareförening | Årtal: 1931 — 1945

Arkivbildare: Borgsjö Lokalavdelning av Medelpads Skogsägareförening

Verksamhetsperiod: 1931 — 1945

Historik arkivbildare:

Lokalavdelningen bildades 1931 av Västernorrlands Skogsägareförening. Syftet med föreningen var att samordna inköp och försäljning av ved och virke samt i övrigt samarbeta i frågor av gemensam art.

Innehållsförteckning:

 • Serie A 1: Protokoll
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1931 — 1945 Årsmötes- och styrelseprotokoll
  Medlemsmatrikel 1932-1941
  Verefikationer 1932-1943
  Kassabok 1933-1943