Bostedts Pappershandel | Årtal: 1932 — 1937

Arkivbildare: Bostedts Pappershandel

Verksamhetsperiod: 1932 — 1937

Historik arkivbildare:

Innehållsförteckning:

 • Serie G 1: Räkenskaper
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1932 — 1933 Inventariebok 1933
  Kassabok 1932
  Avräkningsbok 1932-1933
  Varukladd 1932
  2 1932 — 1934 Varukladdar
  3 1932 — 1937 Varukladd 1937
  Kassakladd 1932
  Reskontra uå