Branteviks Gruvor, AB | Årtal: 1892 — 1965

Arkivbildare: Branteviks Gruvor, AB

Verksamhetsperiod: 1892 — 1965

Historik arkivbildare:

Vid Bergsunds Mekaniska Verkstads extra bolagsstämma den 18 juli 1941 togs firmanamnet Aktiebolaget Branteviks Gruvor. Verksamheten skulle bestå i att förvärva och bearbeta mineralfyndigheter av flusspat, samt idka gruvdrift och annan därmed förenlig verksamhet. Aktiebolaget Svenska Aluminiumkompaniet var största aktieägare. Sedan september 1941 bedrevs gruvdrift i Brantevik i Östra Nöbbelövs socken, Kristianstads län. Driften utvidgades senare till fyndigheter i Gladsax, nordväst om Brantevik. År 1945 lades driften i Brantevik ned och bolaget övergick helt till fyndigheterna i Gladsax. På grund av konkurs reducerades verksamheten kraftigt 1947. Nedläggningen av hela driften påbörjades 1948 och slutfördes år 1959. Under nedläggningsperioden var bolaget utarrenderat till Aktiebolaget Aluminiumkompaniet. Såldes till Nordisk Metall AB 7 maj 1962.

Innehållsförteckning:

 • Serie A 1: Bolagsstämmoprotokoll
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1930 — 1962 Avser AB Repo 28 augusti – 13 september 1930
  AB Mekaniska Verkstaden Bergsund 13 september 1930 – 17 november 1931
  Bergsunds Mekaniska Vekstads AB 17 november 1931 – 18 juli 1941
  AB Branteviks Gruvor 18 juli 1941 – 7 maj 1962 (Försåldes till Nordiska Metall AB 7 maj 1962)
  Jämte årsredovisningar och kopior av bolagshandlingar
  2 1930 — 1944 Kopior
 • Serie D 1: Aktiebok
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1930 — 1947
 • Serie E 1: Korrespondens
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1939 — 1965
 • Serie F 1: Dossierlagda handlingar
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1930 — 1962 1. Avtal
  2. Kollektivavtal
  3. Bolagsordning
  4. Borgenförbindelser
  5. Förbindelser (markområden)
  6. Förbindelser (tystnadsförpliktelse)
  7. Kartor
  8. Kontrakt
  9. Mutsedlar
  10. Protokoll (utmål)
  11. Registreringsbevis
  12. Resolutioner
  13. Specifikationer
  14. Stiftelseurkund
  15. Svenska Arbetsgivareföreningen
  16. Teckningslista
  17. Bergmästareämbetet med handlingar rörande Cimbrishamns Tegelbruk 1943, 1961-1962
  Lista över inlösta markområden 1942, 1952
  Utlåtande över geoelektriska mätningar 1955
  2 1941 — 1961 01 Aktiebolagsfrågor
  02 Kontorsorganisation
  03 Inventarier
  04 Personal
  05 Diverse
  10-19 Bokföring
  3 1941 — 1961 20 Utredningar
  4 1941 — 1961 21 Inmutningar
  22 Undersökningar
  23 Utmål
  24 Lyse och kraftfrågor
  25 Gruvbyggnader, reperationer, uppröjningsarbeten
  5 1941 — 1961 26 Elekriska anläggningar
  27 Krossar
  28 Kompressorer och dyligt
  29 Elevatorer, transportband
  30 Pumpverk
  6 1941 — 1961 35 Flusspat, kvarsit
  40 Drifts- och produktionsrapporter
  41 Analyser, laboratorieundersökningar
  42 Olja
  44 Emballage
  45 Transportfrågor
  47 Försäljning
  48 Priser
  7 1941 — 1961 50 Arbetsfrågor
  52 Statliga myndigheter
  54 Bergmästareämbetet
  55 Diverse
 • Serie F 2: Kontrakt
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1940 — 1965 Markavtal och inmutningsavtal för mineralfyndigheter
  2 1952 — 1959 Mutsedlar
 • Serie G 1: Huvudböcker
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1941 — 1944 Bunt
  2 1943 — 1947 Bilagor, med deklarationer 1943-1962
  Sammanställning, utbetalningar 1964
 • Serie G 2: Dagböcker
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1941 — 1942
  2 1943 — 1944
  3 1945 — 1946
  4 1947 — 1949
  5 1950 — 1951
  6 1952 — 1954
  7 1946 — 1947 Verifikationer
  8 1955 — 1958 Verifikationer
 • Serie G 3: Reskontra
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1945 — 1947
 • Serie G 4: Månadsrapporter
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1941 — 1949 Månadsvis sammanställda produktionskostnader, vinst- och förlusträkningar och balansräkningar
  2 1954 — 1961 Med avsändningsrapporter nummer 2-240, och specifikation över utlastning
 • Serie J 1: Kartor
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1892 — 1958 Gladsax 1959
  Östra Nöbbelövs socken 1952
  Järrestad och Gladsax 1952
  Östrabygruvan nummer 3, 1952
  Gladsax 1952
  Geologisk karta 1892
  Branteviks gruvor, Isak och Jakob
  Östrabygruvan nummer 3
  Gladsaxgruvorna 1-4
  Branteviks gruvor 1948
  Gladsax gruvor 1948
  Julieberg 1942
  Gladsax gruvor 1958 och Simrishamnområdet
  Med historik över gruvbrytningen i Brantevik