Bredbyns Elektriska AB | Årtal: 1928 — 1954

Arkivbildare: Bredbyns Elektriska AB

Verksamhetsperiod: 1928 — 1954

Historik arkivbildare:

Innehållsförteckning:

 • Serie A 1: Protokoll
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1928 — 1938
  2 1945 — 1946 Protokoll med bilagor för åren 1946-1950 finns tillsammans med AB Per Holms Elektricitetsverks arkivmaterial
 • Serie D 1: Aktieregisterböcker
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1946-
 • Serie G 1: Räkenskaper
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1942 — 1949 Huvudböcker
  2 1950 — 1954 Huvudböcker
  3 1942 — 1944 Kassaböcker
  4 1944 — 1945 Kassaböcker
  5 1945 — 1947 Kassaböcker
  6 1947 — 1948 Kassaböcker
  7 1949 Kassaböcker
  8 1950 Kassaböcker
  9 1951 Kassaböcker
  10 1952 Kassaböcker
  11 1953 Kassaböcker
  12 1954 Kassaböcker
  13 1936 — 1954 Inventarie- och balansräkningsbok