Brokvisten i Vik AB | Årtal: 1989 — 1995

Arkivbildare: Brokvisten i Vik AB

Verksamhetsperiod: 1989 — 1995

Historik arkivbildare:

Brokvisten i Vik AB (org.nr. 556240-2668) bildades sommaren 1992 genom en ombildning av X-Gävleborgs Läns Mäklarbyrå AB (org.nr. 556240-2668). Företaget ändrade i samband med detta inriktning på verksamheten till fastighetsförvaltning. Brokvisten i Vik AB hade ett helägt dotterbolag, Svensk-Spanska Mäklarbyrån AB och var komplementär delägare i Vik Förvaltning KB. Genom dessa ägarförhållanden så kan handlingar som rör Brokvisten i Vik AB även finnas i dessa företags arkiv. Brokvisten i Vik AB begärdes i konkurs av ägaren den 1 juli 1994

Innehållsförteckning: