Bryggeriaktiebolaget Nordstjernan | Årtal: 1893 — 1964

Arkivbildare: Bryggeriaktiebolaget Nordstjernan

Verksamhetsperiod: 1893 — 1964

Historik arkivbildare:

Bryggeriaktiebolaget Nordstjernan grundades år 1892 av bl a C A Carlsson medan han ännu var anställd som bryggmästare vid Sundsvalls Ölbryggeri AB, och han blev även disponent för det nya bryggeriet. Företaget skulle verka som ”bryggerirörelse med maltfabrikation samt vatten-, läskedrycks- och safttillverkning”. Bland de handlingar som finns bevarade från bolagets verksamhet, saknas såväl protokollsböcker som räkenskapshandlingar – med undantag för några få år av den sista verksamhetsperioden – varför inga mer detaljerade kommentarer kan lämnas av bolaget. (Sammanslagningen år 1919 och bildandet av svagdricksbryggeriet år 1927 har nämnts tidigare). Den drastiska nedgång i maltdryckskonsumtionen som ägde rum under perioden 1905-1921 bidrog till den dåliga utvecklingen inom bryggerirörelsen. Enligt statistiken konsumerades per invånare år 1905-1921 hade sjunkit till 34,8 liter. (Som kuriosa kan nämnas att den högsta siffra som då överhuvudtaget noterats – år 1898 i Bayern – var 247,6 liter per invånare!) För Bryggeriaktiebolaget Nordstjernans del skulle nedgången i produktionen komma att resultera i en sammanslagning år 1951 med Sundsvalls Bryggeri AB.

Innehållsförteckning:

 • Serie A 1: Protokoll och Rapporter
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1904 — 1930 Styrelse- och Revisionsberättelser 1904-1919, 1929-1930
  2 1954 — 1964 Revisionsrapporter för räkenskapsår
  3 1949 — 1964 Årsredovisning och Revisionsberättelser
 • Serie D 1: Register
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1895 — 1927
  2 1934 — 1973 Aktieregister
 • Serie F 1: Bryggjournaler
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1893 — 1902 16/1 1893 – 30/12 1902
  2 1908 — 1915 5/10 1908 – 30/9 1915
  3 1915 — 1926 5/10 1915 – 30/11 1926
 • Serie F 2: Handlingar angående affärskontrakt
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1909, 1918 Handlingar angående sammanslagning av bryggerierna i Sundsvall, se F3:1
  1918 — 1933 Handlingar angående avtal mellan Sundsvalls Ölbryggeri AB och Bryggeriaktiebolaget Nordstjernan, se Sundsvalls Ölbryggeri AB vol. F1:1
  1931 — 1934 Handlingar angående avtal mellan Hotell Knaust AB, Bryggeriaktiebolaget Nordstjernan och Sundsvalls Bryggeri AB, se Sundsvalls Bryggeri AB vol. F1:1
  1940 — 1948 Tablåer över från Sundsvalls Bryggeri AB och Bryggeriaktiebolaget Nordstjernan till Hotell Knaust AB och Tivolirestaurangen levererade varor, se Sundsvalls Bryggeri AB vol. F1:1
 • Serie F 3: Löne- och arbetsavtal
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1903 — 1938 Lönereglering 1905
  Löne- och arbetsavtal 1907-1909
  Förslag till kollektivavtal för Sundsvalls Ölbryggerier AB och Bryggeriaktiebolaget Nordstjernan 1922
  Handlingar angående sammanslagning av bryggerierna i Sundsvall 1909, 1918
  Handlingar angående teknisk utrustning, försäljning m.m. 1902-1947
  Flasketiketter
 • Serie F 4: Kontrakt
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1947 Entreprenadskontrakt mellan Bryggeriaktiebolaget Nordstjernan och Byggnadsaktiebolaget Hallströms och Nisses
  Ombyggnad av bryggerilokaler i Sundsvall
 • Serie F 5: Handlingar ordnade efter ämne
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1944 Avlöningskort
  2 1945 Avlöningskort
  3 1946 Avlöningskort
  4 1947 Avlöningskort
  5 1948 Avlöningskort
  6 1949 Avlöningskort
  7 1951 Avlöningskort
  8 1943 — 1947 Avlöningskort
  9 1939 — 1951 Avlöningskort
  Även;
  Pensionärer 1941-1942
  Tjänstemän 1939-1951
  Kontors och driftspersonal 1941-1944
  10 1914 — 1964 Avhämtningar 1949-1951
  Provningsprotokoll för ångpanna 1964
  Ankommande fakturor 1951-1952
  Brand- och Lifförsäkringsbrev från Aktiebolaget Svea 1914
  Glasbok (tom)
  Talonger 1950-tal
 • Serie G 1: Kapitalböcker
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1951 — 1964 Avser driften inom fusionen Sundsvallsbryggerier AB
  Häri även: Dagbok 1963-1964
 • Serie G 2: Kassaböcker
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1949 — 1950 1/10 1949 – 30/9 1950 A
  2 1950 1/1 – 30/10 B
  3 1950 — 1951 1/10 1950 – 30/7 1951 A
  4 1942 Kassaverifikationer, september
 • Serie G 3: Dagböcker
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1951 — 1964 Avser driften inom fusionen Sundsvallsbryggerier AB, se G1:1
 • Serie G 4: Aktiebrev
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1930 — 1939 Nr 3 – 289
  2 1930 — 1939 Nr 290 – 560
  3 1930 — 1939 Nr 561 – 853
  4 1930 — 1939 Nr 854 – 1179
  5 1930 — 1939 Nr 1180 – 1499
  6 1930 — 1939 Nr 1500 – 1800