Bultfabriks Aktiebolag, Hallstahammar, Filialen Sundsvall | Årtal: 1919 — 1988

Arkivbildare: Bultfabriks Aktiebolag, Hallstahammar, Filialen Sundsvall

Verksamhetsperiod: 1919 — 1988

Historik arkivbildare:

Handlingarna kommer från Bultfabriks AB:s filial i Sundsvall och sträcker sig mellan åren 1919-1988. Regionkontoren och servicelagren lades ner 1988. Moderbolaget hade sin verksamhet i Hallstahammar, Västmanlands län. 1873 grundades Bultfabriks Aktiebolaget, som skulle bli Hallstahammar största industriföretag. Under 1930-talet tillkom Kanthal AB och Hallstahammar blev en av landets mest typiska bruksorter med starkt beroende av verkstadsindustri. 1938 blev Kanthal AB dotterbolag till Bultfabriks AB. Verksamhet: tillverkning av bult, mutter, nit och därmed jämförligt mindre manufaktursmide, stålgjutgods, smidesjärnfönster ”Fenestra”, ”Bufo”-brickor för träkonstruktioner enligt professor Forsells patent, skoskyddaren ”Sul”, elektriska ångpannor samt elektriskt motståndsmaterial och eldhärdigt material benämnt ”Kanthal” (Aktieägarnas Uppslagsbok 1934-1935). Hans von Kantzow (1887-1979), som var VD vid Bultfabriks AB mellan 1918 och 1957 var även uppfinnare av legeringen Kanthal (används som motståndstråd i elektriska produkter) och grundare av Kanthal AB. 1970 fusionerades Kanthal med moderbolaget för att bilda Bulten-Kanthal AB. Kanthal är namnskyddat och har under åren varit namnet på ett flertal olika bolag. Idag (2007) finns Kanthals verksamhet i ett dotterbolag till Sandvik AB under namnet Kanthal AB (för mer information se www.kanthal.com). Historiken utredd av: Daniel Nordin Arkivchef

Innehållsförteckning:

 • Serie B 1: Eget utgivet material, reklam och historik
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1948 — 1972 Karta utvisande Bultkoncernens anläggningar i Hallstahammar uå
  ”Några anteckningar till Kättingens Historia” 1972
  ””Linjen som Naturen Gav” (75-års jubileum) 1948
  ”Hallstahammar-anrikt och modernt” uå
  ”På Platsen gänget”- Bultens styrka i Sundsvall uå
  Bultens Handbok del 1-3 1967
  2 1929 — 1959 Register till prislista 1929
  Prislistor 1934-1959
  Priskurant från Eskilstuna Fabriksbolag (dotterbolag) uå
  3 1944 — 1956 Priskataloger
  4 1956 — 1961 Priskataloger 1959-1961
  Riktpriskataloger 1956-1960
  5 1973 — 1981 Riktpriskataloger
  6 1919 — 1985 Sortimentskatalog 1978-1985
  Konstruktionskatalog nr 9 1939
  Vikttabeller mm 1919-1944
  7 1939 — 1968 Material för elektriska kraft-, telefon- och telegrafledningar 1939-1942
  Bufa-tandbrickor 1952
  Bufo 10/9 1968
  Teknisk information uå
  Orderunderlag (tomma) uå
  8 1960 — 1965 Stål (SIS 669)
  9 1943 — 1959 Lösa blad från diverse prislistor och kataloger
 • Serie F 1: Personal
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1954 — 1988 Betyg och intyg 1954-1988
  Utbildning 1962-1972
  2 1959 — 1968 Lönekort
 • Serie F 2: Reserapporter
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1958 — 1961
  2 1962 — 1963
 • Serie F 3: Övriga ämnesordnade handlingar
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1959 — 1987 Försäljning (Berth Carlson) 1959-1981
  Försäljningskonferens 1962
  SIFU-diplom 1979
  Marknadsplan 1983
  Årsredovisning 1986
  Övrigt ämnesordnat 1963-1987
  Intervjuver om fästelement 1983
  Häri även serien K1
 • Serie H 1: Leveransstatistik
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1930 — 1970
  2 1973 — 1975
 • Serie K 1: Fotografier
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  Serien i F3: 1