Dahls Ångsågs Aktiebolag | Årtal: 1905

Arkivbildare: Dahls Ångsågs Aktiebolag

Verksamhetsperiod: 1905

Historik arkivbildare:

Efter sin studentexamen 1875 började Seth Kempe att utbilda sig till trävaruman, vilket skedde vid familjens olika bolag tillsammans med sin 10 år äldre bror Frans. Detta bolag anlade ett sågverk vid Ångermanälven, där Högakustenbron nu har sitt norra fäste. Seth Kempe blev VD för bolaget 1897 och under hans ledning blev Dal ett mönstersågverk. 1895 anlades ett hyvleri. 1902 brann såg och hyvleri ner men återuppfördes samma år. Kolugn med reningsverk uppfördes 1905 och lades ner 1921. Efter föreningsrättsstriden 1907 övergick Dals sågverk till ett konsortium med disponent Åke Belfrage i spetsen. 1927 ansågs Dal som ett av Sveriges modernaste sågverk, men redan fyra år senare kom slutet. 1931 exploderade ångpannan och då flyttade man ramar och hyvlerimaskiner till Strömnäs och lade ner Dal. Historiken utredd av Daniel Nordin Arkivchef

Innehållsförteckning:

  • Serie F 1: Handlingar ordnade efter ämne
    Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
    1 1905 Fraktjournal