Domsjö Klor AB, Örnsköldsvik | Årtal: 1926 — 1993

Arkivbildare: Domsjö Klor AB, Örnsköldsvik

Verksamhetsperiod: 1926 — 1993

Historik arkivbildare:

Första spadtaget till klorgasfabriken togs i april 1935. Redan den 22 januari 1936 togs den ur drift. Under åren har Domsjöfabriken byggts ut i omgångar. År 1983 bildades Domsjö Klor AB som ägdes till lika delar av Mo och Domsjö AB och SCA AB. Klor och natronlut tillverkades i Domsjö och klorattillverkningen överfördes till DoKem HB som till hälften ägdes av KemaNobel. Den 30 juni 1991 var klorfabrikens sista dag i drift. Domsjö Klors historik finns i boken ”Domsjö klor – metoder – människor” (1989) av Olle Eriksson som arbetade där 1940-1988.

Innehållsförteckning:

 • Serie A 1: Protokoll
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1983 — 1986 Styrelseprotokoll, stiftelseurkund och bolagsordning för Domsjö Klor AB
  2 1983 — 1986 Styrelseprotokoll nr 2-14
  3 1986 — 1993 Styrelseprotokoll nr 15-42
  4 1987 — 1991 Styrelseprotokoll nr 18-37
  5 1983 Protokoll, bilagor, bokslut, resultat, budget
  6 1984 Protokoll, bilagor, bokslut, resultat, budget
  7 1983 — 1987 Protokoll Nr 1-20
  8 1987 — 1992 Protokoll Nr 21-39
  9 1987 Protokoll med bilagor
  10 1988 Protokoll med bilagor
  11 1989 Protokoll med bilagor
  12 1990 Protokoll med bilagor
  13 1991 Protokoll med bilagor
 • Serie E 1: Korrespondens
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1935 Nybyggnad
  2 1935 — 1937 Nybyggnad och ursprungliga offerter
  3 1938 — 1939 Nybyggnad
  4 1935 — 1939
  5 1940 — 1942
  6 1943 — 1945
  7 1943 — 1953
  8 1946 — 1947
  9 1948 — 1950
  10 1954 — 1957
  11 1958 — 1961
  12 1949 — 1979
  13 1982 — 1988
  14 1967 Rolf Brännlund
  15 1982 — 1983 Löpande handlingar
  16 1983 — 1984 Löpande handlingar
  17 1985 — 1986 Löpande handlingar
  18 1987 — 1989 Löpande handlingar
  19 1989 — 1990 Löpande handlingar
  20 1991 — 1992 Löpande handlingar
  21 1955 — 1962 Offerter
  22 1961 — 1974 Offerter och brev
  23 1972 — 1974 BITC
  24 1975 — 1977 BITC
  25 1977 — 1980 BITC
  26 1978 — 1979 Chlorine Institute
  27 1979 — 1981 Chlorine Institute
  28 1985 — 1986 Klorfabrikanternas Forskningsstiftelse (KFS)
  29 1988 — 1991 Klorfabrikanternas Forskningsstiftelse (KFS)
  30 1968 — 1992 Brevväxling med AB Svenska Klorfabrikanterna volym 30-41, endast åren 1968-1977 och 1988-1992
  31 1978 — 1982
  32 1979
  33 1981
  34 1982 — 1984
  35 1983
  36 1983 — 1985
  37 1985
  38 1983 — 1992
  39 1986 — 1987
  40 1973 — 1980 Inkommande brev
  41 1955 — 1983 Ingående meddelanden 1973-1983
  MoDoCell 1976-1978
  Utgående meddelanden 1963-1982 inklusive personalfester samt inkommande brev till ingenjör B Norgren 1955-1959
  42 1950 — 1973 Diverse korrespondens 1968-1973
  Korrespondens med ingenjör Carlsson 1950-1956
 • Serie E 2: Inköpsorder
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1942 — 1943
  2 1944 — 1945
  3 1946 — 1947
  4 1948 — 1949
  5 1950 — 1951
  6 1952 — 1953
  7 1954 — 1955
  8 1958 — 1959
  9 1960 — 1961
  10 1962
  11 1963 — 1964
  12 1965 — 1966
  13 1966 — 1967
  14 1968 — 1969
  15 1970 — 1971
  16 1972 — 1973
  17 1974
  18 1975
  19 1976 A – M
  20 1976 N – Ö
  21 1976
  22 1977 A – M
  23 1977 N – Ö
  24 1977
  25 1978
  26 1978
  27 1978 — 1979
  28 1980 A – M
  29 1980 N – Ö
  30 1981
  31 1982
  32 1983
  33 1984
  34 1985 — 1986
  35 1987 — 1988
  36 1989 — 1990
  37 1989 — 1991
 • Serie F 1: Produktion och forskning
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1952 — 1991 Produktionsprognos 1983-1991
  Recept 1952-1960
  Diagram över tillverkningsprocesser, beräknad spritåtgång 1965
  Scheman, tabeller och ritningar över tillverkning, kontrollrapporter om svavelsyracistern 1975
  Utkast till kalkyl för Kloratfabrik med kapacitet för 3000 t/år 1954
  Tillstånd beträffande tillverkning av vätgas 1965-1966
  Statistik för överkörning av klor från lagertankar till tank och avsugning från primärcellernas ändkassor, alkali och kloröversikt samt kvicksilverförfarandet
  2 1945 — 1978 Skötselkontrakt Toledo 1961-1978
  Avklorering, kloravdrivning 1946
  Likriktare H2-elektrolys 1953-1957
  Filter försöksresultat 1963
  Klorkondensering 1945-1946, 1945-1949
  Grafitkvalitetsnormer och brev till Niederbach om produktion och transport 1977
  3 1952 — 1978 Grafitavnötning 1966-1969
  Korrision 1959
  Kloralkali 1978
  Undersökning av kolenesmälta 1952
  4 1958 — 1979 Undersökningar av Mo och Domsjö ABs forskningslabb 1948-1967
  Klorutredning 1979
  5 1978 Klorkaliutredning och bilagssamling
  6 1945 — 1965 Isotoptekniska laboratoriets analyser 1945-1965
  Preliminär rapport om kvicksilver från Isotoptekniska laboratoriet 1965
  PM 1954
  Analysmetoder för kaustiksoda och tunnlut, salt och vatten till cellerna
  7 1956 — 1984 Analystester 1972-1982
  Centralrapporter över driftsdata och analyser 1956-1977
  Hypokloritrapporter 1984
  8 1986 Klorat- och hypokloritrapporter nr 1 och 2
  9 1980 — 1991 Rapportsammandrag, leveransuppgifter, lutuppgifter, uppgifter från Östrand och Husum 1982-1991
  Resultatrapporter 1987-1991
  Klorförbrukning
  10 1980 — 1987 Veckorapporter
  11 1941 — 1960 Tillverkningsrapporter 1941-1949
  Resultatredovisningar 1946-1960
  12 1949 — 1977 Tillverkningsrapporter
  13 1949 — 1973 Råvarurapporter 1949-1973
  Sammandragsrapporter 1950-1970
  14 1983 — 1990 Utredningar ”Klor 83” och utredning om klorfabriken 1990 om nedläggningen av fabriken
  15 1950 — 1953 Forskning och undersökning om inpregnering av grafit av Bertil Sjödin
  16 1973 — 1981 Patentundersökningar och patent
  17 1950 — 1973 Försäkringar kf 1950-1970
  Patentförsäkringar 1970-1973
  18 1945 — 1957 Patentutdrag
  19 1957 — 1969 Teknisk information från Mo och Domsjö AB
  20 1954 — 1956 Rapporter av Rolf Brännland
  21 1957 — 1964 Klorrapporter av Brännland 1957-1964, samt reserapporter av Brännland 1959-1964
  22 1960 — 1989 Klorkongresser 1960-1963, 1970, 1986 och 1989
  23 1936 — 1989 Klorkongresser 1978-1980
  (Institutet för vatten- och luftvårdsforskning) IVL- föredrag om miljö 1980
  Rapporter om gummiring 1971, och sprängblock 1962
  Utdrag ur disponentberättelserna 1936-1983
  Manus till artiklar om Klorfabriken, IVA-rapport (370) 1989
  Cisternnormer II 1973
 • Serie F 2: Cellsalrapporter
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1968 — 1969 Från och med 1 oktober 1968
  2 1969 — 1970
  3 1970 — 1971
  4 1970 — 19971
  5 1971 — 1972
  6 1972 — 1973
  7 1973 — 1974
  8 1974 — 1981
  9 1981 — 1982
  10 1982 — 1983
  11 1983
  12 1984 — 1985
  13 1985
  14 1985 — 1986
 • Serie F 3: Anläggningar
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1943 — 1975 Korrespondens om grafitplattor och stavar 1975
  Ingersoll-Rand om kompressor 1975
  Tankvagnar 1943-1975
  Vattenelektrolys 1954-1962
  Korrespondens till och från överingenjör G Carlsson
  2 1974 — 1976 Offerter och inköpsorder om vattenrening 1975-1976 och luftrening 1974-1976
  3 1942 — 1981 Besiktning av kiselfilter 1966, kylanläggning 1968, kvävgastuber 1963-1967, tryckkärl 1953-1971, klorbehållare 1949-1962, röntgenbesiktning 1952-1965, provbevis lufttork 1981, Provningsprotokoll typkylare för svavelsyra, registreringsbevis ångpanna 1964, registreringsbevis och besiktningsprotokoll av tryckluftsbehållare 1942-1967, klorofat 1943-1971 och avförda registreringsbevis 1949-1965
  4 1948 — 1980 Klortransport med lastbil samt foton 1948
  Allmänna bestämmelsser tryckkärlskommisionen 1971
  Dokumentation för filter- och slamkärl 1980
  Besiktningar av behållare och cisterner 1967-1978
  Lurgi elektrolytör och fotografier, cisiternritning, lastgivare (anbud, ordererkännande och broschyrer) 1970-1971
  Offerter titanpump 1975
  Svavelsyrahantering 1974
  Klorkondensorer Stal 1955-1956
  Besiktningsintyg 1957
  5 Broschyrer
  6 Broschyrer från Stal på konpressorsaggregat och kylanläggningar
  7 1952 — 1984 Arbetsvärderingar 1953-1963
  Arbetsvärdering och arbetsbeskrivning 1952-1984
  8 1944 — 1974 Smälthus 1946-1949
  Gasmätning 1944-1950
  Sandfilter 1946-1949
  Salthantering 1974
  Snabbkopplingar, klorrening 1974
  Värmeväxlare-besiktningsintyg 1966
  Argonbehållare-fribrev från AGA 1959 och 1971
  Ovalhjulmätare för natronlut 1964-1967
  Data över maskiner och diverse apparatur
  9 1946 — 1956 Pumpar 1946-1951
  Hg-pump 1953-1956
  10 1946 — 1959 Ritningar;
  Personalutrymmen 1959
  Golv, målning 1948-1949
  Material- och arbetsbeskrivning ventelationsanläggning, byggnad för saltupplösning med foton 1958 från Sven Lundblads konstruktionsbyrå i Skövde
  Örnsköldsviks VVS-byrå om luftridå 1946-1947
  Beskrivningar och ritningar , värme och ventilation 1946-1947, upprättade av Hugo Theorells Ingenjörsbyrå
  11 1942 — 1975 Ritningar;
  Likriktaranläggning, transformator från ASEA, smältugn, rörledningssystem 1942-1947
  Gas- och kylvatten – respektive avloppsledningar, färskvattenuppgifter 1962 och 1966
  Relationsritningar för avloppsledningar 1975
  12 Ritningar;
  Saltupplösning, celler, salthus, destillation, kylbad, remtransportör, sandfilter, elgrytor, svavelsyrabehållare och flingeriets klorkompressorer
  13 1942 — 1946 Ritningar;
  Behållare och cisterner, cellsal samt 1942 respektive 1946 års celler
  14 Ritningar från Krebs & Co, Höchst
  15 Ritningar från Skoghall, Korsnäs och Ludwigshafen
  16 Ritningar från Bitterfelds, Gersthofen och Leverkusen Hûls
  17 1965 — 1996 Hydrosulfitanläggning 1973
  Ventilationsanläggning, reparation elektrolysör 1996
  Driftsföreskrifter och jonbrytare
  18 Detaljritningar och dragrem
  19 Utrustning och instrumetspecifikation från Orgonzio de Nora, Milano
  20 Utrustning och instrumetspecifikation från Orgonzio de Nora, Milano
  21 1947, 1956 — 1973 Besiktningsprotokoll från Ångpanneföreningen
  22 1937 — 1965 Volym 22-41 utgörs av ett mappsystem i företagets egna nummerordning. Någon plan över nummersystemet har ej hittats. Huvudsakligt innehåll är ritningar.
  Allmänt likriktarsalen A 01:00 – A 05:04
  23 1937 — 1965 Allmänt likriktarsalen A 07:00 – A 09:2
  24 1937 — 1965 Allmänt likriktarsalen A 10:00 – 13:00, B 01:00 – B 11:00
  25 1937 — 1965 Salthus C 01:00 – C 05:00
  26 1937 — 1965 SalthusC 06:00 – C 13:00
  27 1937 — 1965 Salthus C 15:00 – C 16:00
  28 Cellsalen D 01:00 – D 04:00
  29 Cellsalen D 06:00 – D 06:02
  30 1937 — 1965 Cellsalen D 06:03 – D 07:02, ritningar
  31 1937 — 1965 Cellsalen D 07:03 – D 12:00, ritningar
  32 1937 — 1965 Cellsalen D 13:01 – D 20:00, ritningar
  33 1937 — 1965 Vattenelektrolys E 01:00 – E 04:01
  34 1937 — 1965 Vattenelektrolys E 05:00 – E 11:01, ritningar
  35 Vattenelektrolys E 12:01 – E 16:00, ritningar
  36 1937 — 1965 Vattenelektrolys E 17:00 – E 20:00
  37 1937 — 1965 Klorfabriken F 01:01 – F 16:00
  38 1937 — 1965 Klorkondensering G 01:00 – G 04:00
  39 1937 — 1965 Klorkondensering G 04:01 – G 06:01
  40 1937 — 1965 Klorkondensering G 07:01 – G 12:00
  41 1937 — 1965 Hypoklorid H 01:00 – H 13:00
  Smälthus I 02:00 – I 15:00
 • Serie F 4: Branschorganisationer
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1953 — 1980 Protokoll och avtal från AB Svenska Klorfabrikanter
  2 1965 — 1973 Protokoll från AB Svenska Klorfabrikanter
  3 1969 — 1976 Protokoll från AB Svenska Klorfabrikanter
  4 1949 — 1967 Protokoll från Tekniker kommitén och AB Svenska Klorfabrikanter
  5 1977 — 1980 Protokoll från Tekniker kommitén och AB Svenska Klorfabrikanter
  6 1983 — 1990 AB Svenska Klorfabrikanter;
  Styrelseprotokoll 1984-1990
  Försäljningschefsprotokoll 1983-1990
  Teknikerkommittéprotokoll 1983
  Bolagsstämmoprotokoll 1984-1990
  Verksamhetsberättelser och årsredovisningar
  7 1985 — 1992 Klorfabrikanternas forskningsstiftelse;
  Stadgar vid grundandet 1985
  Årsmötesprotokoll 1986-1992
  Styrelsesammanträdesprotokoll 1985-1991
  Rapporter 1987-1991
  8 1974 — 1985 AB Svenska Klorfabrikanter och Teknikerkommittén 1974-1977 och 1985
  9 1971 — 1972 Rapporter från ”The Chlorine Institute”
  10 1975 — 1976 Korrespondens med ”The Chlorine Institute”
  11 1976 — 1977 Korrespondens med ”The Chlorine Institute”
  12 1983 — 1985 Meddelanden från kemikontoret
  13 1986 Meddelanden från kemikontoret
  14 1942 — 1986 Kungl. Kommerskollegium industristatistik 1942-1970
  Institutet för vatten- och luftvårdsforskning ”IVL-Nytt” 1983-1986
  15 1977 — 1980 Meddelanden och cirkulär från Sveriges Skogsindustriförbund
  16 1985 — 1986 Meddelanden från Sveriges Skogsindustriförbund 1986
  Tidningen ”Nytt från Industriförbundet” 1985-1986
  17 1960 — 1985 Sveriges Skogsindustriförbund 1981-1985
  AB Svenska Klorfabrikanters standardmetoder för natriumlutanalyser 1962-1965
  Domsjö fabriks Branschkommittés protokoll 1960
  18 1950 — 1972 Branschkommitté och företagsnämnd 1950-1953 och 1968-1972
  19 1958 — 1979 Slutad personal, semesterstiftelsen 1959-1964
  Tidskrivning 1958-1959
  Skriftschema och lönerapporter 1979
  20 1946 — 1974 Svenska Industritjänstemannaförbundets årsberättelse 1961
  Svenska Kemistsamfundets sammanträden 1959
  SPP årsberättelser och protokoll 1959-1960
  Förbund, förhandlingar och lagändringar 1974
  Fritz Eric Bylunds betyg, yrkesutbildning via Hermods 1965
  Universitetscirkel 1963
  Arbetstidslagen 1961-1964
  Kollektivavtal 1955
  Arbetsvärdering och arbetsbeskrivning 1946-1958
  Löneavtal 1951
  Föredragningslista för Skyddsnämnden 1954
  Folkhälsans undersökningar 1946-1960
  Slutad personal -1974
  Rekrytering och ledigheter 1958-1964
 • Serie F 5: Arbetarskydd- och miljö
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1962 — 1978 Skyddsfrågor 1962-1971
  Arbetarskyddsfrågor 1974-1978
  2 1970 — 1980 Skyddskommitté 1970-1980
  Skyddskommitté och arbetsmiljö 1975-1978
  3 1946 — 1983 Skyddnämndsprotokoll 1946-1958
  Skydds- och samrådsprotokoll 1975-1978
  Arbetarskyddsnämnden 1981-1983
  Arbetarskyddskurser 1960-1963
  Skyddsblad för kemiska produkter 19893
  4 1947 — 1975 Särtryck ur yrkesinspektionens rapporter 1947-1950
  Utdrag ur miljöskyddslagen, arbetsförbättrande åtgärder 1967-1971
  Föreskrifter utfärdade av arbetarskyddsstyrelsen 1975
  Hälso- och miljöfarliga varor, en handledning om lagstiftningen 1973
  Diverse ritningar om arbetsmiljö
  5 1969 — 1972 Buller 1969-1970
  Miljövård: inköpsorder, offerter och fakturor 1972
  6 1964 — 1980 Innehållsförteckning över gasberedskap vid Domsjöfabriker, katastrofberedskap 1964-1975
  Klorolyckor 1967-1980
  7 1926 — 1978 Olycksfallsrapporter 1926-1978
  Olycksfall 1954-1962
  Explosion 1962
 • Serie F 6: Naturvård
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1968 — 1977 Kvicksilver:
  Institutet för vatten- och luftvårdsforskning, rapporter om luftburen spridning av kvicksilver från klorfabriken 1968-1975
  Hg I 1970-1977
  2 1960 — 1993 Hg II 1968-1976
  Hg-destillation 1991-1993
  Hg-destillation KREBS 1968-1985
  Undersökning Hg 1960-1966
  3 1968 — 1978 Hg 1968-1970
  Hg-rapporter 1978
  Hg halter i olika medier, Hg-återvinning 1964-1974
  Protokoll från teknikerkommittén 1977
  Mätningar av kvicksilvernedfall vid klorfabriken i Domsjö
  4 1967 — 1976 Kvicksilver 1967-1972
  Kvicksilver i vatten och hälsa 1973-1976
  5 1971 — 1982 Naturvård:
  Korrespondens med myndigheter och företag 1974-1982
  Koncessionsnämndens beslut och handlingar, samt regeringsbeslut 1971-1980
  6 1968 — 1982 Naturvårdsverket och Länsstyrelsen, forskning och undersökningar 1968-1982
  Kontrollprogram och miljödeklaration 1972-1977
  Vattendomstolen, naturvårdsverket och koncessionsnämnden 1968-1972
  7 1971 — 1984 Koncessionshandlingar 1971-1984 och 1981-1984
  8 1971 — 1982 Naturvårdsverket 1971-1975
  Miljövård 1972-1973 och 1974-1975
  Miljövårdskostnader 1977-1982
  Koncessionsförhandlingar 1982
  Koncessionshandlingar 1973
  9 1975 — 1993 Slamhantering 1975-1977
  Slamdeponering 1992-1993
  Sanering 1991-1993
  Redovisning av; samordnad produktion, kvicksilverfri produktion och kvicksilver till luft 1983
  10 1975 — 1992 Handlingar om sanering av fabriken i samband med dess nedläggning, destillationsanläggning samt tillståndsansökan för dess uppförande, undersökningar och analyser av anläggningar mark och slam
  11 1991 — 1993 Handlingar om avveckling av fabriken samt om deponering av miljöfarligt avfall, främst kvicksilver
 • Serie F 7: Övrigt ämnesordnat
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 — 1987 Fotografier, beskrivning över Domsjö sulfitfabrik 1958
  Historik om Stockviksverken, besök vid fabrikerna Skutskär 1949, Östrand 1949, Korsnäs 1958
  Bibliotekskatalog, framtiden av väst-europeiska klor-alkaliindustrin 1987
  Förslag från personal 1974-1979
  2 1985 — 1986 Mo och Domsjös personaltidning ”Fabriksrundan” 1985-1986
  Fotografier utan år
  3 1961 — 1993 Karta Vitsjö vattenledning 1961
  Ritning på fastighet Lommared 1:3 Bjärtrå
  Handlingar om nedläggningen 1990-1993
  Ombyggnad 1976-1978
  Rivning av Östrand 1983-1984
  4 1987 — 1989 Kundgrupp, samordningsgrupp, ADB-frågor
  5 1989 E95 projekt, redovisning mm
 • Serie F 8: Avtal
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1983 — 1987 Avtal orginal
  2 1983 — 1984 Avtal med bilagor
  3 1985 Avtal med bilagor
  Diverse
 • Serie G 1: Huvudböcker
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1987
  2 1987 Arbetsexemplar
  3 1988
  4 1988 Arbetsexemplar
  5 1989
  6 1989 Arbetsexemplar
  7 1990
  8 1990 Arbetsexemplar
  9 1991
  10 1991 Arbetsexemplar
  11 1992
 • Serie G 2: Bokslut
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1983 — 1985,1990
 • Serie G 3: Rapporter
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1986
  2 1987
  3 1989 Bokföring mm
  4 1990
  5 1990 BG
  6 1990 AB Svenska Klorfabrikanter
  7 1991
 • Serie G 4: Diverse räkenskaper
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1979 — 1993 Underlag för transportstöd
  2 1989 — 1991 Klorleveranser;
  Holmen AB
  Skärblacka
  Hallstavik
  Braviken