Ferrobyggnader AB | Årtal: 1972 — 1981

Arkivbildare: Ferrobyggnader AB

Verksamhetsperiod: 1972 — 1981

Historik arkivbildare:

Ferrobyggnader AB bildades 15 juni 1972 genom ombildning av ett tidigare aktiebolag, Fastighets AB Silvia samt genom förvärv av AB Kemi-Intressens stålbyggnadsavdelning Silvia. Ferrobyggnader AB bildades huvudsakligen för försäljning av Modulhallar. År 1974 övertogs Ferrobyggnader helt och hållet av Anders Nisses AB. År 1981 avfördes aktiebolaget ur Kungl. Patent- och Registreringsverket. Bolaget hade sitt huvudsäte i Sundsvall.

Innehållsförteckning:

 • Serie A 1: Protokoll
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1972 — 1981 Registreringsbevis
  Bolagsordning
  Aktiebrev
  Stämmo- och styrelseprotokoll
  Årsredovisningar
  Revisionsberättelser
  Handlingar om Ferrobyggnader och deras relationer med kunder och Anders Nisses AB
  Bolagsstämmoprotokoll