Fibrexlagret AB | Årtal: 1949 — 1973

Arkivbildare: Fibrexlagret AB

Verksamhetsperiod: 1949 — 1973

Historik arkivbildare:

Fibrexlagret AB registrerades den 12 juli 1949 och hade till ändamål att bedriva fastighetsförvaltning och lagerrörelse. Bolaget hade ursprungligen sitt säte i Göteborg, men under 1962 avvecklades verksamheten där och överflyttades till Rengsjö kommun i Gävleborgs Län. Under 1962 redovisar bolaget en förlust på 63 kronor och 63 öre. Under åren 1963-1969 bedrev bolaget inte någon verksamhet. I samband med moderbolagets, Midnäs Industriaktiebolag, avveckling 1969 träffades ett avtal om att överlåta samtliga aktier i Fibrexlagret AB till disponenten Lars-Erik Järvefelt, Edsbyn. Bolagets säte flyttades således till Edsbyn 1969. Vad som hänt med bolaget efter 1973 är oklart, men under ordinarie bolagsstämma 1973 omvaldes disponenten Lars.Erik Järvefelt, ensam, till bolagets styrelse.

Innehållsförteckning:

  • Serie F 1: Handlingar ordnade efter ämne
    Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
    1 1949 — 1973 Huvudböcker 1949-1958
    Protokoll och årsredovisningar 1950-1973
    Kassabok 1949-1960