Firma, Byggtjänst | Årtal: 1957 — 1982

Arkivbildare: Firma, Byggtjänst

Verksamhetsperiod: 1957 — 1982

Historik arkivbildare:

Firma Byggtjänst ägdes av ingenjör Per Näsström, Härnösand, åren 1957-1968. Firman sysslade i huvudsak med byggnation av villor, men utförde även olika typer av besiktningar. Under 1964 avvecklades byggverksamheten och företaget avregistrerades 1968. Under åren 1960-1964 drevs firman parallellt med Per Näsströms andra företag, Hanabergs Såg och hyvleri i Stigsjö socken.

Innehållsförteckning:

 • Serie D 1: Liggare och register
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1953 — 1969 Register över arbeten och förfrågningar 1953-1958
  Veckorapporter 1958
  Förteckning över ärenden
  Lista för numrering av olika dokument- typer 1969
  Liggare för uthyrning av maskiner och materiell 1964
  Dagbok 1961-1962
 • Serie E 1: Korrespondens
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1954 — 1979 Se Hanabergs Såg & Hyvleri E1: 1
 • Serie F 1: Handlingar rörande personal
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1961 — 1984 Liten låda
  Häri även Hanabergs Såg & Hyvleris handlingar rörande personal (Kortregister)
  2 1956 — 1961 Tidrapporter, avlöningslistor 1957
  3 1961 — 1963
 • Serie F 2: Fastighetshandlingar
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1958 Brakveden
  2 1958 — 1959 Brakveden
  3 1959 — 1960 Bondsjö- Gideå
  4 1959 — 1960 Bondsjö- Gideå
  5 1959 — 1960 Bondsjö- Gideå
  6 1955 — 1965 Gullregnet 1956-1960
  7 Hagtornet 1-7
  8 1954 — 1971 Diverse fastigheter
  9 1959 — 1962 Bondsjö
  10 1950 — 1963 Bondsjö
  11 1962 — 1964 Kvarteret Murgrönan
  12 1955 — 1977 Diverse fastigheter
 • Serie F 3: Handlingar rörande utförda arbeten
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 A-E
  2 F-L
  3 M-N
  4 N-R
  5 R-U
  6 V-Ö
  7 Diverse
 • Serie F 4: Per Näsströms privata handlingar
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1959 — 1991 Köpebrev, kronofogderedovisning 1960-1991
  Skogsaffärer 1959-1969
  Handlingar rörande uppmätningar, privata handlingar (bilkostnader, försäkringar mm) spridda år
  2 1951 — 1971 Försäkringshandlingar 1951-1971
  Verifikationer 1954
  Handlingar rörande Ådalarnas skogsägareförening 1960-1965
  3 1968 — 1969 Verifikationer
  Bilbesiktningar
  lönehandlingar
  Lönelistor
  Privata brev
  Övriga anteckningar
 • Serie F 5: Övriga ämnesordnade handlingar
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1958 — 1966 Prislistor
  Reklam
  Försäkringar
  Handlingar rörande Svenska Byggindustriförbundet
  2 1953 — 1958 Entreprenadkontrakt för Torsken nr 7, Flundran nr 2, Röset nr 2 och skola i Stigsjö
  Kundförfrågningar
  Underhållsbesiktningar
  3 1955 — 1957 Lånebesiktningar
 • Serie G 1: Kassaböcker och huvudböcker
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1964 Huvudbokskort finns i Hanabergs Såg & Hyvleri G1:4
  1 1957 — 1963 Kassaböcker 1957-1958
  Huvudböcker 1959-1963
  2 1964 — 1968 Häri även G3
  Skulder och fodringar
 • Serie G 2: Verifikationer
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1960
  2 1961
  3 1961
  4 1962
  5 1962
  6 1962
  7 1962 — 1963
  8 1962 — 1963
  9 1962 — 1963
  10 1963
  11 1963
  12 1963
  13 1963
  14 1963
  15 1963 — 1964
  16 1964
  17 1964
  18 1964
  19 1964
  20 1964 — 1965
  21 1965
  22 1966
  23 1967 — 1968
  24 1955 — 1962
 • Serie G 3: Skulder och fodringar
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1961 — 1966 Ingår i G1: 2
 • Serie G 4: Dagböcker
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1959
  2 1962
  3 1965
  4 1966 — 1967
  5 1968
 • Serie J 1: Ritningar
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1953 — 1963 Diverse