Gamla Bryggeriet i Sundsvall AB | Årtal: 1927 — 1964

Arkivbildare: Gamla Bryggeriet i Sundsvall AB

Verksamhetsperiod: 1927 — 1964

Historik arkivbildare:

Innehållsförteckning:

 • Serie F 1: Handlingar ordnade efter ämne
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1927 — 1964 Bolagsordning för Gamla Bryggeriet i Sundsvall AB år 1950; andra bolags bolagsordningar, däribland
  Hernö Bryggeri AB
  Härnösands Svagdricksbryggeri AB
  Härnösands kaféaktiebolag
  Mineralvattenfabriken Liljan AB
  Bryggeri AB Nordstjernan
  Sundsvallsbryggerier med flera.
  Tidningsklipp 1950
  2 1931 — 1963 Aktieregister
  3 1952 — 1964 Vinst -och förlusträkning samt revisionsberättelser 1959-1964
  Årsredovisningar och revisionsberättelser 1952-1956
  4 1957 — 1961 Årsredovgar och revisionsberättelser