Gefle Köpmannaförening | Årtal: 1885 — 1982

Arkivbildare: Gefle Köpmannaförening

Verksamhetsperiod: 1885 — 1982

Historik arkivbildare:

Vid ett sammanträde mellan handels- och industriidkare i Gävle den 24 mars 1885 bildades Gefle Köpmannaförening. Föreningens ändamål var att gynna affärsförhållandet i Gävle stad och starta ett samarbete köpmännen emellan. Man skulle även bevaka medlemmarnas intressen inom kommunikationsväsendet, biltrafik, post- och telefonförbindelser mm. Statsmyndigheter och andra institutioner inhämtade genom remisser av lagförslag och andra ärenden föreningens synpunkter. När Handelskammaren i Gävle bildades 1907, huvudsakligen av de ledande personerna inom köpmannaföreningen, så övertog man uppgiften som näringslivets språkrör vid kontakter med myndigheterna. Informationen till historiken har hämtats ur ”Gefle Köpmannaförenings minnesskrift 1885-1935” och skriven av Christer Berglund

Innehållsförteckning:

 • Serie A 1: Protokoll med bilagor
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1885 — 1896 Protokoll fört vid föreningens bildande den 24 mars 1885
  Styrelseprotokoll 1885-1896
  Årsmötesprotokoll 1886-1895
  2 1896 — 1910
  3 1911 — 1927
  4 1928 — 1944
  5 1935 — 1971 Grosistsektionens protokoll 1935, 1938
  Ackordsnämndens protokoll 1951-1971
  6 1944 — 1961 Styrelseprotokoll 1944-11
  Årsmötesprotokoll 1945-1961
  7 1960 — 1976 Års- och revisionsberättelser 1960-1975
  Orginal 1960-1970
  8 1970 — 1976 Års- och revisionsberättelser 1970-1975
 • Serie B 1: Utgående brev
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1975 — 1976
 • Serie F 1: Ämnesordnade handlingar
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1885 — 1976 Fonder, insamlingar och donationer 1885-1951 spridda år
  Registerkort rörande ackords- och konkursärenden 1954-1976
  2 1967 — 1974 Klientkort
  3 1974 — 1976 Inkassoärenden nr 42700-42799
  4 1976 — 1977 Inkassoärenden nr 42800-42899
  5 1910, 1935 Köpmannaföreningens minnesskrifter ”1885-1910” och ”1885-1935”
 • Serie G 1: Räkenskaper
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1960 — 1982 Inventarium 1960-1975
  Års- och huvudböcker 1967-1982
  2 1967 Dagbok
  3 1968 Dagbok
  4 1969 Dagbok
  5 1970 Dagbok
  6 1971 Dagbok
  7 1972 Dagbok
  8 1973 Dagbok
  9 1974 Dagbok
  10 1975 Dagbok
  11 1976 — 1980 Dagbok