Graningeverkens AB, Otterbäcken | Årtal: 1949 — 1961

Arkivbildare: Graningeverkens AB, Otterbäcken

Verksamhetsperiod: 1949 — 1961

Historik arkivbildare:

Wenerns Impregnerings ABs verksamhet är en fortsättning av Graningeverken i Bollsta och WIAB är ett dotterbolag till Graninge AB. Bolaget hade sitt säte i Otterbäcken, Amnehärads socken, Skaraborgs län, där även verksamheten bedrevs. År 1954 arrenderades anläggningen ut till Graningeverkens AB. Arrendet övertogs år 1962 av Graningeverkens Försäljningskontor AB.

Innehållsförteckning:

 • Serie A 1: Protokoll
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1949 — 1965 Protokoll 1949
  Årsberättelser 1962-1965
  Finns i volym G4:1
 • Serie F 1: Handlingar ordnade efter ämne
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1952 — 1964 Kontrakt och avtal
  2 1952 — 1956 Kostnadsförslag
  3 1977 Fakturor
  4 1978 Fakturor
 • Serie G 1: Huvudböcker
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1955
  2 1956
  3 1957
  4 1958
  5 1959
  6 1960
  7 1961
  8 1968
 • Serie G 2: Kassaböcker
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1955
  2 1956
  3 1957
  4 1958
  5 1959
  6 1960
  7 1961
  8 1962
  9 1963
  10 1964
  11 1965
  12 1966
  13 1967
  14 1968
 • Serie G 3: Memorial
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1955
  2 1956
  3 1957
  4 1958
  5 1959
  6 1960
  7 1961
  8 1962
  9 1968
 • Serie G 4: Övriga räkenskaper
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1951 — 1965 Reskontra 1951-1952
  Köpehandlingar 1951-1959
  Häri även A1:1